SOCAR ще пусне нова емисия облигации

Автор
ФИДАН БАБАЕВА

SOCAR ще пусне нова емисия облигации

SOCAR Capital: Търсенето на първите облигации на SOCAR, пуснати в обем от 100 милиона долара, нарасна повече от два пъти, а обемът на операциите на вторичния пазар в момента достига рекордните 200 милиона долара. Пет годишният срок на обращение на първите облигации изтича през месец октомври тази година и техните държатели ще получат 25 милиона долара като цяло.

Снимка: SOCAR Capital

Държавната нефтена компания на Азербайджан (SOCAR) ще пусне на 20 септември 2021 година нова емисия облигации за вътрешния пазар, като отчита многобройните запитвания и голямото търсене на тези ценни книжа. Това са съобщили от „SOCAR Capital“.

„Търсенето на първите облигации на SOCAR, пуснати в обем от 100 милиона долара, нарасна повече от два пъти, а обемът на операциите на вторичния пазар в момента достига рекордните 200 милиона долара. Пет годишният срок на обращение на първите облигации изтича през месец октомври тази година и техните държатели ще получат 25 милиона долара като цяло“, се казва в обръщението.

По данни на компанията „SOCAR Capital“, новите облигации на Държавната нефтена компания (SOCAR) ще бъдат пуснати със срок на падежа пет години.

„Облигациите ще бъдат за 100 милиона долара, а номиналната цена на една ценна книга ще бъде 1000 американски долара. Годишната доходност ще бъде 4,5 процента. Изплащането на процентите ще се извършва по тримесечни графици. Подписката за облигациите на SOCAR ще започне на 20 септември 2021 година и ще продължи 10 дни. В нея ще могат да вземат участие местни и чуждестранни юридически лица, регистрирани н Азербайджан. Преимущество при продажбите ще се дава на физическите лица. Физически и юридически лица от други държави, също ще могат да придобиват облигации от техните държатели на вторичния пазар“, са посочили от „SOCAR Capital“.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3424598.html