“The Telegraph” - Вятърните ресурси на Каспийско море са достатъчни за износа на „зелена“ енергия от Азербайджан

“The Telegraph” - Вятърните ресурси на Каспийско море са достатъчни за износа на „зелена“ енергия от Азербайджан

Автор
МАРИЯНА АХМЕДОВА

Техническият потенциал на Азербайджан в областта на морската ветроенергетика в Каспийско море възлиза на 157 гигавата. Азербайджан вече подписа съответните споразумения с “Masdra” и с “Fortescue Industries” за обща инсталирана мощност от 22 гигавата. За сравнение, цялата инсталирана мощност за производство на електроенергия в Азербайджан, като отчитаме всички възобновяеми и невъзобновяеми източници, възлиза на 8 гигавата.

Морските ветрови ресурси на Азербайджан от Каспийско море са достатъчно големи за да може страната да изнася „зелена“ електроенергия, а също така и чист водород. Това коментира британският вестник “The Telegraph”.

Авторът на статията отбелязва, че Азербайджан е относително не толкова голяма държава, но огромните морски ветрови мощности в нейния сектор от Каспийско море отварят големи възможности за страната.

“BVG Associate”, британска консултантска компания в сферата на възобновяемите енергийни източници е участвала в подготовката на офшорната карта на ветроенергетиката за Азербайджан и в момента работи с правителството над нейното внедряване.

Авторът на статията отбелязва, че британските експерти се радват на голямо търсене в Азербайджан, като се позовава на Нийл Дъглас от консултантската компания “BVG Associate”.

„Ако погледнете нашия опит във Великобритания, въглищата до голяма степен се оттеглят от електропреносната мрежа и ги заменят големи количества енергия от вятъра и от слънцето. Азербайджан разглежда това [обстоятелство] и възможността за декарбонизация в рамките на по-широка програма за енергиен преход. Такива страни като Азербайджан имат ангажименти за намаляването на въглеродните емисии в съответствие с международните споразумения, като примерно Парижкото споразумение от 2015 година“ е казал Дъглас.

Нийл Дъглас е посетил конференцията по чиста енергетика в Баку, където британските компании представиха своя опит в областта на технологиите за намаляване на въглеродния отпечатък, в това число и морската вятърна енергетика. Той високо е оценил преговорите с представители на Азербайджан, по-специално Министерството на енергетиката, с което “BVG Associate” работи вече повече от две години.

Трябва да се отбележи, че техническият потенциал на Азербайджан в областта на морската ветроенергетика в Каспийско море възлиза на 157 гигавата. Азербайджан вече подписа съответните споразумения с “Masdra” и с “Fortescue Industries” за обща инсталирана мощност от 22 гигавата. За сравнение, цялата инсталирана мощност за производство на електроенергия в Азербайджан, като отчитаме всички възобновяеми и невъзобновяеми източници, възлиза на 8 гигавата.

От визираните по-горе 22 гигавата, около 16 гигавата се падат на производството на електроенергия от енергията на вятъра над шелфа на Каспийско море. Министерството на енергетиката също така е подписало споразумение с компанията “ACWA Power” за строителството на морска вятърна електроцентрала.

Източник: https://www.trend.az/business/3719527.html