Туркменистан се надява да доставя в Европа природен газ от находището „Достлуг” в Каспийско море

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Туркменистан се надява да доставя в Европа природен газ от находището „Достлуг” в Каспийско море

Гуванч Агаджанов, заместник-председател на държавния концерн „Туркменгаз”: Използването на находището „Достлуг” („Приятелство”) в Каспийско море от Туркменистан и Азербайджан, ще позволи да се изнася природен газ в западна посока.

Снимка: ДК „Тюркменгаз”

Използването на находището „Достлуг” („Приятелство”) в Каспийско море от Туркменистан и Азербайджан, ще позволи да се изнася природен газ в западна посока, смята заместник-председателят на държавния концерн „Туркменгаз” – Гуванч Агаджанов.

„Това стана възможно, благодарение на подписването на меморандума за разбирателство между правителствата на Туркменистан и Азербайджан в началото на тази година” е заявил Агаджанов, говорейки пред откриващият се на 12 май 2021 година международен форум за привличане на чуждестранни инвестиции в нефтогазовия сектор на Туркменистан.

Според думите му, този документ е урегулирал основни моменти по отношение на проучването, разработването и използването на „Достлуг”.

Както се съобщи преди, износът на природен газ от Туркменистан за страните от Европа ще стане възможен в случай на осъществяване на проекта на Транскаспийския газопровод, който ще бъде свързан с Южния газов коридор, който пък свързва Азербайджан със страните от Европейския съюз през Грузия и Турция.

На 21 януари 2021 година, Азербайджан и Туркменистан подписаха меморандум за разбирателство относно намеренията им за съвместно проучване и разработване на находището на въглеводороди „Достлуг” (наричано преди от азербайджанците „Кяпаз”, а от туркменците – „Сердар”), намиращо се в Каспийско море.

Находището е открито през 1986 година от азербайджански специалисти. Нефтените запаси на находището се оценяват ориентировъчно на 50 милиона тона, по азербайджански данни.

Източник: http://interfax.az/view/834600