USAID ще разшири подкрепата си за модернизирането на животновъдния сектор в Туркменистан

Автор
КЛАВДИЯ РОМАКАЕВА

USAID ще разшири подкрепата си за модернизирането на животновъдния сектор в Туркменистан

„USAID планира да разшири своята подкрепа за модернизацията и повишаването на ефективността на животновъдния сектор и е готова да подкрепя усилията на правителството на Туркменистан за увеличаване на присъствието си в цифровата икономика“, са заявили от USAID. На снимката: Туркменските животновъди имат много стара традиция в отглеждането на прочутата порода овце – Гиссар Гаракол, известни у нас като „Каракулски овце“.

Снимка: Business Turkmenistan

Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID)  планира да разшири подкрепата си за модернизирането и повишаването на ефективността на животновъдния сектор на Туркменистан, са съобщили от USAID.

Според информацията, USAID ще сътрудничи с правителството на Туркменистан и с частния сектор за да се разгърне икономическият потенциал на страната.

Отбелязва се, че дейността на USAID увеличава способността на частния сектор да се конкурира на международно равнище и да изнася стоки по целия свят, особено що се отнася до селското стопанство.

USAID също така сътрудничи с правителството на Туркменистан и с частния сектор, за да осигури по-ефективно управление на водните ресурси и интегрирането на възобновяемите енергийни източници в туркменската икономика.

„USAID планира да разшири своята подкрепа за модернизацията и повишаването на ефективността на животновъдния сектор и е готова да подкрепя усилията на правителството на Туркменистан за увеличаване на присъствието си в цифровата икономика“, са заявили от USAID.

Освен това, в информацията е посочено, че от началото на пандемията COVID-19, USAID е заделила повече от един милион американски долара за повишаване на осведомеността на обществото с помощта на UNICEF  и на Международната федерация на обществото на Червения полумесец, а също така на предоставянето на научна информация на лицата взимащи решения със съдействието на Световната здравна организация (СЗО).

От агенцията също така са отбелязали, че в Туркменистан, USAID сътрудничи с местни партньори за разширяване на достъпа както до вътрешни, така и до международни източници на инвестиции.

„Неотдавна USAID сътрудничи със Съюза на икономистите в Туркменистан, за да обучи компаниите, как най-добре могат да получат достъп до рисково финансиране от венчърни фондове. Ние сме създали също така възможности за срещи и взаимодействие на местните предприемачи с потенциални инвеститори“, са съобщили от агенцията.

В момента USAID привлича правителството на Туркменистан към разработването на правна основа за стартиращите предприятия (стартъпите) и за по-нататъшното развитие на местния пазар на венчърно финасиране.

Източник: https://www.trend.az/casia/turkmenistan/3495530.html