Азербайджан е в ТОП-10 на приоритетните пазари за чуждестранни инвеститори

Азербайджан е в ТОП-10 на приоритетните пазари за чуждестранни инвеститори

Автор:
КЯМРАН ХАСЪМОВ

Проучването, проведено от „fDi“, оценява макроикономическите показатели и траекториите на ПЧИ за 50-те най-големи дестинации за ПЧИ в света. Проучването използва данни от Международния валутен фонд (МВФ) и мониторинга за трансгранични инвестиции на „Financial Times“ (FT), наречен „fDi Markets“. Целта на този комплексен анализ е да идентифицира страни, които започват новата година със силни макроикономически показатели и впечатляващи темпове на растеж на ПЧИ.

Диаграма: fDi Intelligence

Азербайджан влиза в 2024 година със значителен инвестиционен импулс, нареждайки се на седмо място в списъка с приоритетни посоки за преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за 2024 г.

Според ежегодното проучване на списъка за наблюдение на забележителните места за преки чуждестранни инвестиции – „FDI Standouts Watchlist“, силното макроикономическо представяне на страната е изиграло ключова роля за превръщането на Азербайджан в една от водещите дестинации за преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в света.

Проучването, проведено от „fDi“, оценява макроикономическите показатели и траекториите на ПЧИ за 50-те най-големи дестинации за ПЧИ в света. Проучването използва данни от Международния валутен фонд (МВФ) и мониторинга за трансгранични инвестиции на „Financial Times“ (FT), наречен „fDi Markets“. Целта на този комплексен анализ е да идентифицира страни, които започват новата година със силни макроикономически показатели и впечатляващи темпове на растеж на ПЧИ.

Трябва да се отбележи, че Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира растеж на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) на Азербайджан през 2024 година с 2,5 процента.

Лидер в списъка е Камбоджа, която ще запази високи темпове на ръст на инвестициите през 2024 година. Камбоджа оглави списъка благодарение на високия си темп на икономически растеж, на очакваното нарастване на БВП с 6,1 процента през 2024 година и успешните търговски отношения с Китай и Южна Корея.

Трябва да се отбележи, че каспийският съсед на Азербайджан - Казахстан се класира на шесто място в горепосочената класация на „fDi Intelligence“ за преки чуждестранни инвестиции през 2024 година.

На свой ред в топ-10 на страните, освен Азербайджан, Казахстан и Камбоджа, влизат Филипините, Кения, Ирак, Намибия, Мароко, Сърбия и Индия.

Източник: https://www.trend.az/business/3845235.html