Азербайджан и Албания обсъдиха развитието на проекта TAP

Azerbaijan, Albania discuss development of TAP project - minister

Автор:
САДРАДДИН АГДЖАЕВ

Парвиз Шахбазов: „В хода на срещата ние обсъдихме въпросите относно газификацията на Албания, развитието на проекта TAP, търговско-икономическите отношения между нашите страни. В навечерието на 30 годишнината на нашите дипломатически отношения те излизат на нов етап на развитие“.

Снимка: Министерство на инфраструктурата и енергетиката на Албания

Министърът на енергетиката на Азербайджан – Парвиз Шахбазов и заместник министър-председателят на Албания и министър на инфраструктурата и енергетиката – Белинда Балуку, обсъдиха развитието на проекта на Трансадриатическия газопровод (TAP). За това съобщи в Twitter министър Шахбазов.

Също така той отбелязва, че двете страни са засегнали в разговора си и въпроси, свързани с газификацията на Албания.

„В хода на срещата ние обсъдихме въпросите относно газификацията на Албания, развитието на проекта TAP, търговско-икономическите отношения между нашите страни. В навечерието на 30 годишнината на нашите дипломатически отношения те излизат на нов етап на развитие“ се казва в публикацията.

Отбелязваме, че по-рано министър Шахбазов съобщи, че първото заседание на азербайджанско-албанската работна група по икономическото, промишленото и технологичното сътрудничество е било плодотворно от гледна точка на укрепването на политическите и търговско-икономическите отношения, а откриването на посолството в Тирана способства за развитието на икономическите отношения между Азербайджан и Албания.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3744085.html