ЕИК на ООН осъществява проект по оценката на потенциала на Туркменистан във водородната енергетика

ЕИК на ООН осъществява проект по оценката на потенциала на Туркменистан във водородната енергетика

Автор
ХАЯЛ ХАТАМЗАДЕ

„Туркменистан е една от страните, включени в отчета на ЕИК на ООН за 2022 година за състоянието на възобновяемата енергетика. В доклада се разглежда състоянието на възобновяемите източници на енергия в 17 приоритетни за ЕИК на ООН страни, като е отделено особено внимание на Югоизточна и Източна Европа, Кавказ, Средна Азия и Русия“, са подчертали от ЕИК на ООН.

Снимка: ЕИК на ООН

Европейската икономическа комисия на Организацията на обединените нации (ЕИК на ООН) осъществява проект за оценка на потенциала на Туркменистан в областта на водородната енергетика, съобщават от ЕИК на ООН (https://w3.unece.org/PXWeb/en ).

„В момента ЕИК на ООН осъществява проект по устойчивото производство на водород в региона и неговата роля в развитието на енергетиката. Целта на проекта е анализирането на потенциала за устойчива работа на водородната енергетика както в Туркменистан, така и в други страни от ОНД“, са казали от организацията.

Отбелязано е, че в дадения проект се е разглеждал потенциалът на Туркменистан за износ на продукцията на водородната енергетика.

„Туркменистан е една от страните, включени в отчета на ЕИК на ООН за 2022 година за състоянието на възобновяемата енергетика. В доклада се разглежда състоянието на възобновяемите източници на енергия в 17 приоритетни за ЕИК на ООН страни, като е отделено особено внимание на Югоизточна и Източна Европа, Кавказ, Средна Азия и Русия“, са подчертали от ЕИК на ООН.

От ЕИК на ООН са добавили, че въпросният отчет е насочен да съдейства на развитието на възобновяемите източници на енергия в региона, на изучаването на фактическите данни и на повишаването на осведомеността за огромния потенциал на дадената област и за преимуществата на ВЕИ в целевите страни.

Източник: https://www.trend.az/casia/turkmenistan/3718390.html