Фондът за възраждане на Карабах води преговори за привличане на инвестиции с областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)

Автор
САДРАДДИН АГДЖАЕВ

Фондът за възраждане на Карабах води преговори за привличане на инвестиции с областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)

Рахман Хаджиев: Вече е създадено сътрудничество с някои компании от Япония и други страни. Ние виждаме голям потенциал за осъществяване на проекти в областта на ВЕИ в Карабах. В тази посока ще бъдат осъществени различни проекти.

Снимка: 1NEWS.az

Фондът за възраждане на Карабах води преговори за привличане на инвестиции в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

Това е заявил, председателят на Управителния съвет на Фонда за възраждане на Карабах – Рахман Хаджиев на инвестиционния форум Япония – Азербайджан в Баку.

Според думите му, с тази цел фондът разработва нарочен проект.

„Вече е създадено сътрудничество с някои компании от Япония и други страни. Ние виждаме голям потенциал за осъществяване на проекти в областта на ВЕИ в Карабах. В тази посока ще бъдат осъществени различни проекти“ е казал Хаджиев.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3493400.html