Гърция e увеличила вноса на природен газ от Азербайджан, според данни от Евростат

Гърция e увеличила вноса на природен газ от Азербайджан, според данни от Евростат

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

През този период обемът на продажбите на азербайджански природен газ възлиза на 12 милиарда кубически метра, което е със 7,5% повече в сравнение със същия период на миналата година. През януари-юни около 5 милиарда кубически метра газ са изнесени за Турция, 5,7 милиарда кубически метра за Европа и 1,3 милиарда кубически метра за Грузия.

Карта: Southern Gas Corridor

От януари до юни 2023 година, Гърция е внесла 1,020 милиарда кубически метра природен газ от Азербайджан, съобщиха от Евростат.

Вносът през юни е 174,6 млн. куб. м спрямо 163 млн. куб. м през май, което показва ръст от 7,1% на месечна база.

Общите разходи на Гърция за закупуване на природен газ от Азербайджан възлизат на 523,8 милиона евро през първите шест месеца на 2023 година.

Повече от 58 милиона евро са изразходвани през юни срещу 68,8 милиона евро през май (спад от 15,7 процента).

Според Министерството на енергетиката на Азербайджан през януари-юни 2023 г. страната е добила 24,1 милиарда кубически метра природен газ.

През този период обемът на продажбите на азербайджански природен газ възлиза на 12 милиарда кубически метра, което е със 7,5% повече в сравнение със същия период на миналата година. През януари-юни около 5 милиарда кубически метра газ са изнесени за Турция, 5,7 милиарда кубически метра за Европа и 1,3 милиарда кубически метра за Грузия. Трябва да се отбележи, че през този период повече от 2,8 милиарда кубически метра газ са изнесени за Турция чрез Трансанадолския газопровод (TANAP).

Азербайджан доставя газ за Европа чрез Трансадриатическия газопровод (TAP), който е последният участък от Южния газов коридор. Капацитетът му е 10 милиарда кубически метра с възможност за разширяване до 20 милиарда кубически метра годишно.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3790821.html