Израелските власти избраха Азербайджан

Израелските власти избраха Азербайджан

Автор:
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Ставайки икономически, културен, а също така научен и интелектуален център на региона, Азербайджан приема международни мероприятия на които се обсъждат най-актуалните проблеми на съвременния свят, събира в Баку влиятелният научен, културен и политически елит на цивилизования свят. Многобройните срещи между Началника на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия и Главнокомандуващия Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа в Баку представлява точно такъв нагледен пример. Това доказва, че Азербайджан се възприема в Евразия като островче на стабилността.

Снимки: Wikimedia Commons

На 16-18 януари 2023 година, Баку ще приеме служебното съвещание на посланиците на Израел от страните в Евразия с участието на високопоставени държавни служители от централния апарат на израелското министерство на външните работи. Главната тема на консултациите с участието на посланиците от страните от Евразия са плановете за 2023 година, в условията на сложна ситуация в региона. Това съвещание ще се състои съвсем скоро, след като на 2 януари 2023 година встъпи в длъжност новият министър на външните работи на Израел – Ели Коен.

И така, Азербайджан отново ще стане площадка за провеждане на изключително важно международно мероприятие, към което ще бъде приковано вниманието на целия свят. Изборът на Баку за толкова значима среща не е случаен. Растящият авторитет на Президента на Азербайджан – Илхам Алиев на международната арена укрепва политическата мощ на страната, а също така оказва положително влияние върху процесите, протичащи в региона.

Ставайки икономически, културен, а също така научен и интелектуален център на региона, Азербайджан приема международни мероприятия на които се обсъждат най-актуалните проблеми на съвременния свят, събира в Баку влиятелният научен, културен и политически елит на цивилизования свят.

Многобройните срещи между Началника на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия и Главнокомандуващия Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа в Баку представлява точно такъв нагледен пример. Това доказва, че Азербайджан се възприема в Евразия като островче на стабилността.

Нееднократното провеждане на такива срещи в столицата на Азербайджан показва, че страната се разглежда от международните силови центрове като сигурна, безопасна платформа.

След Втората Карабахска война, още повече расте международният авторитет на Азербайджан, неговата геополитическа и геоикономическа мощ. На фона на ситуацията в Украйна стратегическото значение на официален Баку още повече нараства, формирайки взаимноизгодни връзки за сътрудничество с глобалните силови центрове.

Дори само хронологията на изминалата година показва, до каква степен е нараснала международната роля на Президента на Азербайджан в света и особено – в Европа. Лидерите на най-различни страни се стремят да се срещнат да се срещнат с ръководителя на Азербайджан на различни нива, да научат мнението му по обсъжданите въпроси, още повече да подобрят отношенията си с Азербайджан.

Редовното провеждане на такива международни срещи в Баку още повече укрепва позицията на Азербайджан по света като платформа за сътрудничество.

Решението на израелските власти да проведат едно от най-важните външнополитически съвещания именно в Баку, показва не само нивото на доверие към нашата страна като стратегически партньор на Израел, но и стана огромно потвърждение на по-нататъшното укрепване на международния авторитет на страната ни. Решаваща роля в укрепването на образа на Азербайджан играе факторът на личността на Президента Илхам Алиев като автор и гарант на външнополитическия курс на републиката. На Азербайджан се доверяват и на Азербайджан разчитат, защото вярват на Президента Илхам Алиев.

Източник: https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3690462.html