Карен Донфрид: Съединените щати проучват начини за подкрепа на доставките на туркменски газ в Азербайджан

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Карен Донфрид: Съединените щати проучват начини за подкрепа на доставките на туркменски газ в Азербайджан

Карен Донфрид: Редица европейски страни публично изразиха заинтересуваността си от осигуряване на по-широк достъп до азербайджанския газ. Азербайджан също разполага със значителен потенциал във възобновяемата енергетика, по-специално вятърната и нашата помощ е насочена към това.

Снимка: U.S. Department of State

САЩ изучават възможните пътища за подкрепа на доставките на туркменски газ в Азербайджан.

Това е съобщила помощник държавният секретар на САЩ по въпросите на Европа и Евразия – Карен Донфрид, говорейки пред Подкомисията по външните работи, енергетиката, околната среда и киберсигурността на Палатата на представителите по темата „САЩ. Политиката по отношение на Кавказ“.

„Азербайджан играе важна роля за диверсификацията и безопасността на енергоснабдяването в региона. Ние тясно сътрудничим с Азербайджан в сферата на енергийната сигурност. САЩ решително поддържа Южния газов коридор. Той спомага за диверсификацията на маршрутите и на източниците за внос на енергоносители в Европа, което сега е приоритет в политиката на САЩ. Съединените щати проучват възможните начини за подкрепа на доставките на туркменски газ в Азербайджан, за да увеличат достъпността на природния газ, който не е от руски произход“ е казала Карен Донфрид.

Тя е напомнила, че през юли Европейският съюз подписа споразумение с Азербайджан за удвояването на вноса на азербайджански природен газ до 2027 година, най-малко до 20 милиарда кубически метра годишно.

„Редица европейски страни публично изразиха заинтересуваността си от осигуряване на по-широк достъп до азербайджанския газ. Азербайджан също разполага със значителен потенциал във възобновяемата енергетика, по-специално вятърната и нашата помощ е насочена към това. Нефтопроводът Баку – Тбилиси – Джейхан стана първият успех на европейската дипломация по диверсификацията и сътрудничеството между САЩ и Азербайджан“, е заявила тя.

Източник: https://www.trend.az/azerbaijan/business/3681847.html