„Petkim“ се стремят да произвеждат 200 гигавата електроенергия годишно със 17 вятърни турбини

Автор
ЕЛЧИН МЕХТИЕВ

„Petkim“ се стремят да произвеждат 200 гигавата електроенергия годишно със 17 вятърни турбини

„SOCAR Turkey“ е въвела в експлоатация образцов комплекс. „Petkim“ с мощност 51 мегавата е с инвестиционна стойност около 55 милиона евро и функционира от 2017 година. Също така „Petkim“ се стреми да произвежда годишно 200 гигавата електроенергия с помощта на 17 вятърни турбини. „Petkim“ (Вятърна EЦ) демонстрира успешен модел на използване на чисти енергийни ресурси и съкращаване на въглеродните емисии“, е казал Заур Гахраманов.

Снимка: Nadir Keklik, Shutterstock

„Petkim“ се стремят да произвеждат по 200 гигавата електрическа енергия годишно с помощта на 17 вятърни турбини.

Това е заявил генералният директор на „SOCAR Turkey“ – Заур Гахраманов на пресконференция за представителите на азербайджанските медии.

Той е отбелязал, че електроснабдяването на основа на възобновяема енергия има важно стратегическо значение.

„SOCAR Turkey“ е въвела в експлоатация образцов комплекс. „Petkim“ с мощност 51 мегавата е с инвестиционна стойност около 55 милиона евро и функционира от 2017 година. Също така „Petkim“ се стреми да произвежда годишно 200 гигавата електроенергия с помощта на 17 вятърни турбини. „Petkim“ (Вятърна EЦ) демонстрира успешен модел на използване на чисти енергийни ресурси и съкращаване на въглеродните емисии“, е казал Заур Гахраманов.

Източник: https://www.trend.az/business/3519624.html