Рейтингът на SOCAR е приравнен към този на Азербайджан – „BB+/Стабилен” според критериите на Fitch Ratings’ за свързани с правителствата предприятия

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Рейтингът на SOCAR е приравнен към този на Азербайджан – „BB+/Стабилен” според критериите на Fitch Ratings’ за свързани с правителствата предприятия

Fitch оценява самостоятелния кредитен профил (Standalone Credit Profile - SCP) на SOCAR на „b+“, като високият ливъридж е основното ограничение.

Снимка: SOCAR

Държавната нефтена компания на Азербайджан – SOCAR е изцяло държавна собственост и нейният рейтинг е приравнен към този на Азербайджан (BB+/Стабилен), според рейтиговите критерии на Фитч за свързани с държавата предприятия (Fitch Ratings’ Government-Related Entities (GRE) Rating Criteria). Това е предопределено от държавната подкрепа, предоставена на компанията под формата на финансови гаранции, парични приноси и капиталови инжекции, както и от социалните функции на SOCAR и нейното значение като държавен инструмент за развитието на петролни и газови проекти.

Fitch оценява самостоятелния кредитен профил (Standalone Credit Profile - SCP) на SOCAR на „b+“, като високият ливъридж е основното ограничение.
Ливъриджът е висок, но е под контрол - представянето на SOCAR за 2020 г. беше доста силно, въпреки ниските международни цени на петрола, поради регулираните вътрешни цени и силните търговски операции. От Фитч очакват печалбите на SOCAR да се възстановят през 2021 г. поради по-високите международни цени на петрола и увеличените регулирани цени на горивата от януари 2021 година.

Очаква се, нетният ливъридж на средствата от операции (funds from operations - FFO) да остане под 5x през 2021-2024 година, съществено под чувствителността на Фитч за понижаване на 6x и в съответствие с „b+“ SCP.

Подкрепящ бизнес профил: „b+“ SCP на SOCAR отчита високия ливъридж, но също така и сравнително високото производство на SOCAR от 277 000 барела нефтен еквивалент (boe) на ден и стабилен доказан ресурс на петрол за поне 12 години.

Единичната рентабилност на SOCAR, измерена като консолидирани средствата от операции - FFO към общото производство нагоре по веригата, беше стабилна на 18 USD/boe през 2020 г., като цяло в съответствие с тази на интегрираните големи петролни компании като „Royal Dutch Shell” PLC (AA-/Stable; USD18/boe). Сегментът нагоре по веригата е основният двигател на печалбата на SOCAR.

Тесни връзки с държавата: Рейтингът на SOCAR се изравнява с този на държавата, като се имат пред вид силните им връзки по рейтинговите критерии GRE на Fitch.

От Fitch оценяват статуса, собствеността и контрола и отчетните фактори на подкрепата, както и социално-политическите и финансовите последици от неизпълнението на GRE като „Силни“, което води до оценка от 30.

Тъй като дългосрочният рейтинг на неизпълнение на емитента (Long-term Issuer Default Rating - IDR) отразява комбинацията от силата на връзката с държавата и самостоятелния кредитен профил (Standalone Credit Profile - SCP) на SOCAR, устойчивото влошаване на SCP, може да доведе до намаляване на дългосрочния IDR на компанията, спрямо този на суверена.

Повечето петролни и газови проекти в Азербайджан функционират в рамките на споразумения за споделяне на производството, в които SOCAR има миноритарен дял и където също представлява държавата и участва в маркетинга на последния дял от суровия нефт и газ (печеливш петрол). Освен това, SOCAR има дялове в някои други големи енергийни проекти, насърчавани от държавата, като Южния газов коридор (SGC).

Източник: https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/state-oil-compa…