Владислав Криклий, министър на инфраструктурата на Украйна: трябва още повече да се разширяват възможностите на транспортния коридор TRACECA

Автор
Анастасия Савченко / Trend.az

„От гледна точка на бързото развитие на коридора TRACECA, страните – участнички трябва да отдават голямо значение и на въпроса за разширяването на връзките между превозвачите“, е отбелязал Владислав Криклий.

Снимка: facebook.com/Головний сервісний центр МВС

Трябва още повече да се разширяват възможностите на транспортния коридор Европа – Кавказ – Азия (TRACECA).

Това е заявил министърът на инфраструктурата на Украйна – Владислав Криклий, съобщава новинарската агенция “Trend.az” от мястото на събитието  - мероприятие, посветено на 20 годишнината от подписването на Основното многостранно споразумение за международния транспорт по развитието на коридора Европа – Кавказ – Азия и ХІV заседание на постоянния секретариат на Междуправителствената комисия TRACECA.

По думите на министъра, в рамките на развитието на коридора става много важен въпросът за определянето на тарифите от страните – участнички.

„От гледна точка на бързото развитие на коридора TRACECA, страните – участнички трябва да отдават голямо значение и на въпроса за разширяването на връзките между превозвачите“, е отбелязал Владислав Криклий.

Трябва да се отбележи, че днес, на 6 декември 2019 година в Баку се провежда международна конференция, посветена на 20 годишнината на подписването на Основното многостранно споразумение за международния транспорт по развитието на коридора Европа – Кавказ – Азия и ХІV заседание на постоянния секретариат на Междуправителствената комисия TRACECA.

В мероприятията взимат участие официални представители на страните – членки на TRACECA и на страните – наблюдателки, както и представители на международни организации.

TRACECA е програма за международно сътрудничество между Европейския съюз и страните – партньори по организирането на транспортния коридор Европа – Кавказ – Азия. В организационен план, TRACECA представлява междуправителствена комисия.

Програмата TRACECA е създадена през 1993 година въз основа на Брюкселската декларация с участието на Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. След това към програмата се присъединиха Молдова, Монголия и Украйна, а през 2000 година се включиха и Турция, Румъния и България. През 2009 година към TRACECA се присъедини и Иран.

Източник: https://www.trend.az/business/transport/3159691.html