В Ашхабад се проведоха многостранни консултации по Специалната програма на ООН за Аралско море

Автор
ХУСЕЙН ХАСАНОВ

Консултациите са били проведени в съответствие с резолюцията на Общото събрание (Генералната асамблея) на ООН – 73/297 от 28 май 2019 година, а също така в изпълнение на решенията на Съвета на държавните глави на страните – учредителки на Международния фонд за спасяване на Аралско море (МФСА) от 24 август 2018 година.

Карта: International Fund for Saving the Aral Sea (IFAS)

В Ашхабад се проведоха многостранни консултации по разработването на Специалната програма на ООН за страните от региона на Аралско море, съобщи на 19. 12. 2019 година “Trend.az”, позовавайки се на Министерството на външните работи на Туркменистан.

Консултациите са били проведени в съответствие с резолюцията на Общото събрание (Генералната асамблея) на ООН – 73/297 от 28 май 2019 година, а също така в изпълнение на решенията на Съвета на държавните глави на страните – учредителки на Международния фонд за спасяване на Аралско море (МФСА) от 24 август 2018 година.

Делегациите на страните от региона на Средна Азия, са обсъдили проблемите на вътрешните водоеми и възможностите за тяхното решаване на национално, регионално и глобално равнище, се казва в съобщението.

Участниците са се съгласили, че негативните хуманитарни, екологични и социално-икономически последици от катастрофите на вътрешните водни басейни от типа на Аралско море, отиват далече извън границите на техните региони и предизвикват глобална загриженост, отбелязва МВнР на Туркменистан.

Страните – участнички в консултациите са приветствали създаването на Многопартньорския фонд по сигурността на човека за региона на Приаралието.

По време на консултациите е прозвучал призив към съответните органи от системата на ООН да извършат технико-икономическа обосновка на новите механизми за укрепване на регионалната координация и сътрудничеството за изучаването, смекчаването и минимизацията на последиците от природните катастрофи в границите на вътрешните водни басейни, в частност на Аралско море.

Международният фонд за спасяване на Аралско море (МФСА) е създаден през деветдесетте години на миналия век, като страни – учредителки са Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Особено внимание в рамките на фонда се отделя на усъвършенстването на регионалния план за действия по охрана на околната среда в Средна Азия и ускоряването на процеса на присъединяване на страните от региона към Рамковата конвенция за охрана на околната среда за постигане на устойчиво развитие в Средна Азия.

Аралският проблем силно е засегнал северната част на Туркменистан: тук остро са възникнали проблеми, свързани с осигуряването на населението с чиста питейна вода и борбата със засоляването на обработваемите земи.

Източник: https://www.trend.az/casia/turkmenistan/3166098.html