В Баку бяха обсъдени възможностите за включване на Румъния в "Южния газов коридор"

Автор
ТУРАЛ ГАРАДЖАЕВ

По време на срещата е било разгледано сътрудничеството между Азербайджан и Румъния в областта на търговията с нефт, нефтопродукти и произведения на нефтохимическата промишленост. Също така са били набелязани възможностите, които е създал форматът на Консултативния съвет по отношение на развитието на сътрудничеството в енергийната сфера.

Снимка: Министерство на енергетиката на Азербайджан

Министърът на енергетиката на Азербайджан – Парвиз Шахбазов е приел делегация, водена от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и бизнес средата на Румъния – Никулае Хаврилет, която се намира в Баку за участие на шестото заседание на Консултативния съвет на „Южния газов коридор” (ЮГК).

Според прес-службата на министерството, на срещата са взели участие и представителите на компаниите TRANSGAZ S.A и ROMGAZ S.A.

По време на срещата е било разгледано сътрудничеството между Азербайджан и Румъния в областта на търговията с нефт, нефтопродукти и произведения на нефтохимическата промишленост. Също така са били набелязани възможностите, които е създал форматът на Консултативния съвет по отношение на развитието на сътрудничеството в енергийната сфера.

Министър Парвиз Шахбазов е оценил редовното участие на Румъния в заседанията на министрите в рамките на Консултативния съвет на „Южния газов коридор” като показател за интереса на тази страна към това начинание.

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и бизнес средата на Румъния – Никулае Хаврилет е дал оценка на значимостта на „Южния газов коридор”, а също така е информирал присъствуващите, че страната му е заинтересувана от участие в това предприятие. Той е споделил своите съображения по отношение на използуването на възможностите на проекта BRUA и на интерконектора България – Румъния за по-нататъшното удължаване на Южния газов коридор (ЮГК) до централна Европа.

В хода на срещата също така са били обсъдени перспективите на сътрудничеството между двете страни в сферата на енергетиката.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3198855.html