Световната банка подписа споразумение за Аралско море в Ашхабад

Автор
Хусейн Хасанов / Trend.az

Аралско море през 1985, 1997 и 2009 година.

Снимка: NASA

На 04 декември 2019 година в Ашхабад се състоя церемонията по подписването на съглашението между Световната банка (WB) и Изпълнителния комитет на Международния фонд за спасяване на Аралско море (МФСА) относно допълнителното финансиране на проекта за модернизация на хидрометеорологичните служби в Централна Азия, съобщава новинарската агенция “Trend.az”, позовавайки се на министерството на външните работи на Туркменистан.

Туркменистан председателства МФСА и във връзка с това се занимава с разработването на четвъртата „Програма по оказване на помощ на страните от басейна на Аралско море” (ПБАМ-4).

Световната банка е заявила за готовността си да участва в разработването на ПБАМ, в която да се конкретизират въпросите за предоставяне на международни експертни и консултантски услуги и за оказване на финнасова поддържка за организирането на регионални срещи и мероприятия, а също така за подготовка на Централно-Азиатската водна стратегия, се казва в съобщението.

В информацията е казано, че на среща с Лилия Бурунчук, регионален директор на Световната банка за страните от Средна Азия, състояла се в Министерството на външните работи на Туркменистан, се е провело обсъждане на въпросите на многостранното взаимодействие.

Напомняме, че МФСА е бил учреден в деветдесетте години на миналия век от Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан за да се финансират съвместни проекти за подобряване на екологичната обстановка в района на Приаралието.

В рамките на Фонда се отделя специално внимание на усъвършенстването на регионалния план за действие по охраната на околната среда в Средна Азия и на ускоряването на процеса на присъединяване на страните от региона към Рамковата конвенция за опазване на околната среда за устойчиво развитие в Средна Азия.

Трябва да с отбележи, че Аралският проблем силно е засегнал северните предели на Туркменистан – Дашогузкият велаят (област) е подложен на отрицателното влияние на екологичната катастрофа. Тук особено остро се усещат проблемите, свързани с осигуряването на чиста питейна вода за населението и борбата със засоляването на почвите.

Източник: https://www.trend.az/casia/turkmenistan/3158643.html