Северна Македония ще получи достъп до азербайджанския газ

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

„Като отчитаме, че енергийният сектор е един от основните стълбове на икономическия растеж и конкурентоспособността, главната цел на Гърция е да максимизира енергийната сигурност по пътя на пълната поддръжка на балансираната диверсификация на източниците, доставчиците и маршрутите на доставка, а също така и на разработването на местните ресурси от природен газ и възобновяеми енергийни източници”, е казал Костас Фрагогианис.

Снимка: Greek City Times

Гърция и Северна Македония строят интерконектор, за да може Северна Македония да получава азербайджански газ по Транс-адриатическия газопровод (TAP).

Това е заявил заместник-министърът на външните работи на Гърция – Костас Фрагогианис (Kostas Fragogiannis), според “Trend.az”, където се позовават на гръцките средства за масова информация.

„Като отчитаме, че енергийният сектор е един от основните стълбове на икономическия растеж и конкурентоспособността, главната цел на Гърция е да максимизира енергийната сигурност по пътя на пълната поддръжка на балансираната диверсификация на източниците, доставчиците и маршрутите на доставка, а също така и на разработването на местните ресурси от природен газ и възобновяеми енергийни източници”, е казал Фрагогианис.

Той е отбелязал, че благодарение на географското си положение, Гърция може за играе ролята на транзитна страна, пренасяща енергоносители в по-голям регион.

„В този контекст, при поддръжката и с приноса на Европейския съюз в Гърция се осъществява значителен брой проекти в областта на енергийната инфраструктура, като Транс-адриатическия газопровод (TAP), който ще доставя газ от Азербайджан за Италия, а от там – за Централна Европа; интерконекторът Гърция – България (IGB), който ще свърже газопроносните мрежи на двете страни; интерконекторът между Гърция и Северна Македония, който ще позволи да снабдяваме северния си съсед с газ чрез TAP”, е казал заместник-министърът.

Фрагогианнис е отбелязъл, че целта на Гърция е да стане енергиен хъб, осигуряващ доставки на газ от различни източници: природен газ от Русия и от Азербайджан, втечнен природен газ от САЩ, Алжир и други страни.

Транс-адриатическият газопровод (TAP) със стойност 4,5 милиарда евро е част от проекта „Южен газов коридор”. Първоначалният капацитет на TAP ще бъде 10 милиарда кубически метра годишно с възможност за удвояването му.

Очаква се, строителството на TAP да бъде приключено през 2020 година, за да може още същата година, азербайджанският газ да стигне в Европа.

Дължината на газопровода е 878 километра, 550 от които вече са положени на територията на Гърция, 215 километра ще бъдат изградени в Албания, 105 километра ще бъдат прокарани по дъното на Адриатическо море и осем километра на територията на Италия.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3158343.html