„Арселор Митал Темиртау” пренасочи металопродукцията си към пристанище Актау с по-нататъшен превоз по ТМТМ

Автор
НАРГИЗ САДЪКОВА

„Арселор Митал Темиртау” пренасочи металопродукцията си към пристанище Актау с по-нататъшен превоз по ТМТМ

Във връзка с положението в Украйна и възникналите по тази причина логистични трудности, на казахстанските износители е било предложено да използват алтернативната възможност да изпращат товари през казахстанските морски пристанища и след това – Транскаспийския международен транспортен маршрут (ТМТМ).

Снимка: Пристанище Актау

Акционерното дружество „Арселор Митал Темиртау” е изразило готовност да пренасочи около 50 хиляди тона металопродукти към пристанище Актау с по-нататъшно транспортиране през Азербайджан и Грузия, съобщава Министерството на инустрията и инфраструктурното развитие.

Както беше съобщено по-рано, във връзка с положението в Украйна и възникналите по тази причина логистични трудности, на казахстанските износители е било предложено да използват алтернативната възможност да изпращат товари през казахстанските морски пристанища и след това – Транскаспийския международен транспортен маршрут (ТМТМ).

Министерството е съобщило, че в сегашния момент има възможност за пренасочване на около 18 милиона тона товари към морските пристанища на Казахстан.

Източник: https://www.trend.az/business/transport/3567281.html