Азербайджан направи конкретни предложения по потенциалните проекти за сътрудничество с ЕС в областта на възобновяемите енергийни източници

Автор
ХАГАН ИСАЕВ

Азербайджан направи конкретни предложения по потенциалните проекти за сътрудничество с ЕС в областта на възобновяемите енергийни източници

Заместник-министър Самир Велиев е разказал за националните приоритети, които са в основата на социално-икономическото развитие на Азербайджан, като е отбелязал, че е отделено особено внимание на прилагането на „зелени“ и „умни“ концепции в мащабните строителни работи на освободените територии на Азербайджан.

Снимка: Министерство на енергетиката на Азербайджан

Азербайджан направи конкретни предложения по потенциалните проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност в рамките на документа на Европейската комисия „Възстановяване, устойчивост и реформи: приоритети на Източното партньорство след 2020 година“, съобщава Министерството на енергетиката на Азербайджан.

На среща, състояла се в Министерството на енергетиката под председателството на заместник-министъра на енергетиката – Самир Велиев, са взели участие представителите на Генералната дирекция на Европейската комисия по въпросите на съседството и преговорите за разширение, представителството на ЕС в Азербайджан, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейската инвестиционна банка и Френската агенция за развитие.

По време на срещата е била представена информация за извършената работа в областта на възобновяемата енергетика и енергийната ефективност в Азербайджан.

Заместник-министър Самир Велиев е разказал за националните приоритети, които са в основата на социално-икономическото развитие на Азербайджан, като е отбелязал, че е отделено особено внимание на прилагането на „зелени“ и „умни“ концепции в мащабните строителни работи на освободените територии на Азербайджан.

Също така, той е засегнал въпроса за участието на финансовите институции на ЕС в процеса на възстановяване и реконструкция на освободените територии.

Източник: https://www.trend.az/business/3514471.html