Доставките на азербайджански газ в Европа са включени в списъка на проектите от общ интерес на ЕС

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Доставките на азербайджански газ в Европа са включени в списъка на проектите от общ интерес на ЕС

В петия списък на проектите от общ интерес в ЕС са включени: проектът за строителство на интерконектора Гърция – България (IGB), предвиждащ транспортирането на един милиард кубически метра годишно от Азербайджан в България; проектът за увеличаване на мощността на клъстера по коридора Румъния – Унгария (известен като ROHU/BRUA), който ще предостави на тези страни достъп до природен газ от Азербайджан; интерконекторът Сърбия – България. На диаграмата: Еволюция на проектите от общ интерес на Европейския Съюз.

Проектите за доставка на азербайджански газ в Европа са включени в списъка на проектите от общ интерес на Европейския съюз (ЕС), съобщава Европейската комисия.

По този начин в петия списък са включени: проектът за строителство на интерконектора Гърция – България (IGB), предвиждащ транспортирането на един милиард кубически метра годишно от Азербайджан в България; проектът за увеличаване на мощността на клъстера по коридора Румъния – Унгария (известен като ROHU/BRUA), който ще предостави на тези страни достъп до природен газ от Азербайджан; интерконекторът Сърбия – България.

Петият списък на проекти от общ интерес включва 98 проекта, в тово число 67 за пренос и разпределение на електроенергия и 20 газови.

Напомняме, че IGB осигурява транспортирането на природен газ и доставката му от нови находища, което го прави ключов елемент на енерегийната сигурност на България и част от националния план за диверсификация на доставките на природен газ. Дебитът на газопровода ще възлиза на три милиарда кубически метра годишно с  възможност за увеличаването му до пет милиарда кубически метра годишно. Половината от пропускателната способност на интерконектора вече е резервирана. Подписан е договор за доставка на един милиард кубически метра природен газ от находището „Шах Дениз - 2”, въз основа на дългосрочен договор с „Булгаргаз”.

Интерконекторът „Сърбия - България”, който ще осигурява достъп до „Южния газов коридор”, ще бъде въведен в експлоатация през 2023 година. Неговото строителство трябва да започне през тази година. Интерконекторът ще свърже Сърбия с „Южния газов коридор”, а също така с някои други източници на доставка на природен газ.

Газопроводът BRUA ще доставя газ от Азербайджан през Турция и Гърция в страните от Източна, а в перспектива – и от Западна Европа. Освен това се планира по тръбопровода да се транспортира румънски газ, добит от находища в Черно море.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3516742.html