The Economist: Южният газов коридор е единствената алтерантива на руския газ

The Economist: Южният газов коридор е единствената алтерантива на руския газ

Автор:
BLACKSEA-CASPIA

Неотдавна, членът на ръководството на Регулиращия орган на Италия в областта на енергетиката, разпределителните мрежи и околната среда (ARERA) – Стефано Саля заяви, че увеличаването на вноса през Южния газов коридор ще направи Европа по-малко уязвима в ситуацията с прекъсвания на доставките. Според думите му, сегашната газова криза в Европа ясно показва, че строителството на Трансадриатическия газопровод е било правилен избор.

Снимка: ARERA

Единствено Южният газов коридор може да бъде разглеждан като алтернатива на доставките на газ от Русия в Европа. Това мнение застъпва списание “The Economist”.

Както се подчертава в статията, този проект ще помогне да се намали дела на руския газ в някои страни – примерно в България, където 33 процента от търсенето може да се задоволи с доставка на „синьо гориво” от Азербайджан.

Освен това се планира да се построи газопровод от Израел с дължина от почти две хиляди километра, който ще може да осигури още около 20 милиарда кубически метра годишно.

„Въпреки това, това не стига за да се осигури гориво за цяла Европа. Пълният отказ от руския газ е прекомерно амбициозна цел, даже и в по-дългосрочна перспектива”, се казва в статията.

Рекордно високите цени на природния газ в Европа са предизвикани от нарасналото търсене във връзка с възстановяването на икономиката и метеорологическите фактори, конкуренцията с Азия за втечнения природен газ (LPG) и ограниченото предлагане от страна на „Газпром” – най-големия доставчик в Европа, осигуряващ около една трета от общия обем на доставките за континента.

Наблюдаваната днес газова криза в Европа, още един път показва, колко е важна диверсификацията на маршрутите и източниците на доставка на „синьото гориво”. При сегашните обстоятелства, въпросът за разширяване на Южния газов коридор, по който се транспортира природен газ от гигантското азербайджанско находище „Шах Дениз” от края на 2020 година, става все по-актуален.

Неотдавна, членът на ръководството на Регулиращия орган на Италия в областта на енергетиката, разпределителните мрежи и околната среда (ARERA) – Стефано Саля заяви, че увеличаването на вноса през Южния газов коридор ще направи Европа по-малко уязвима в ситуацията с прекъсвания на доставките. Според думите му, сегашната газова криза в Европа ясно показва, че строителството на Трансадриатическия газопровод е било правилен избор.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3504796.html