Гайдар Абдикеримов: Създава се съвместно предприятие за Средния коридор

Гайдар Абдикеримов: Създава се съвместно предприятие за Средния коридор

Автор
САДРАДДИН АГДЖАЕВ

„Създаването на съвместно предприятие ще осигури високо качества на интермодалните транспортни и логистични услуги, съгласуване на трансграничните тарифи и внедряване на унифицирани IT-платформи за пълна автоматизация на превоза на товари от Китай до Турция“, заявил е Гайдар Абдикеримов. 

Снимка: Trend News Agency

Железопътните служби на Азербайджан, Грузия, Казахстан и Турция обсъждат създаването на съвместно предприятие за Средния коридор.

Това е съобщил генералният секртар на Транс-Каспийския международен транспортен маршрут (Trans-Caspian International Transport Route – TITR) – Гайдар Абдикеримов.

Според думите му, работата по създаването на съвместно предприятие вече е в ход, водят се интензивни преговори между страните – участнички в тази инициатива. 

„Създаването на съвместно предприятие ще осигури високо качества на интермодалните транспортни и логистични услуги, съгласуване на трансграничните тарифи и внедряване на унифицирани IT-платформи за пълна автоматизация на превоза на товари от Китай до Турция“, добавил е той.

Както беше съобщено преди, в рамките на предвиденото съвместно предприятие се планира да бъдат включени и международният коридор „Север-Юг“ с пристанищата на Каспийско море, като по този начин свързаността се разшири и спрямо Иран и арабските страни от Персийския залив, страните от Източна Африка и Индия.

Източник: https://www.trend.az/business/transport/3760223.html