ICGB и американската компания „Linden“ с договор за пренос на природен газ за 20-годишен период

ICGB и американската компания „Linden“ с договор за пренос на природен газ за 20-годишен период

Автор:
ДИАНА ЗАЙКОВА

При пазарния тест за обвързващ интерес към резервиране на капацитет от интерконектора Гърция-България, който се проведе през 2016 г., „Linden Energy“ LLC подписа дългосрочно споразумение за запазване на капацитет по IGB. В началото на октомври 2022 г., в синхрон със старта на търговска експлоатация на интерконектора, ICGB и „Linden Energy“ LLC препотвърдиха резервирания твърд капацитет в посока Гърция-България за период от 20 години.
На снимката, която е от преди няколко месеца, от ляво надясно: Посланик Матю Брайза, Посланик Херо Мустафа, Стивън Пайн – президент на “Linden”, Кирил Петков като служебен министър на икономиката, Андрей Живков като служебен министър на енергетиката, Светослава Иванов – изпълнителен директор на „Овергаз“

Снимка: “Linden Energy”

Независимият преносен оператор ICGB, който експлоатира търговски интерконектора Гърция-България, сключи договор за пренос на природен газ с американската компания „Linden Energy“ LLC. Споразумението е за период от 20 години.

„Linden Energy“ LLC е базирана в САЩ компания със стратегически интереси на регионалния пазар на природен газ. Компанията наскоро финализира дялово участие в един от най-големите доставчици на природен газ за България („Овергаз“) и обяви плановете си за изграждане на съоръжение за регазификация в Албания.

При пазарния тест за обвързващ интерес към резервиране на капацитет от интерконектора Гърция-България, който се проведе през 2016 г., „Linden Energy“ LLC подписа дългосрочно споразумение за запазване на капацитет по IGB. В началото на октомври 2022 г., в синхрон със старта на търговска експлоатация на интерконектора, ICGB и „Linden Energy“ LLC препотвърдиха резервирания твърд капацитет в посока Гърция-България за период от 20 години.

Включването на още един търговец с подписано споразумение за пренос на газ по газопровода има положителен ефект върху тарифата за пренос по IGB. Това е в полза и на крайните потребители в България, тъй като от 1-ви октомври близо една трета от вътрешното потребление на природен газ в страната се осигурява чрез доставки по IGB.

Интерконекторът е с общ капацитет от 3 млрд. куб. м. годишно, като повече от половината вече е резервиран по дългосрочни договори до 25 г. Останалият свободен капацитет се предлага на търгове на две от водещите европейски платформи – PRISMA и RBP.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД е собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB е свързван с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на гр. Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на гр. Стара Загора. Общата дължина на газопровода е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/год. в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.

Източник: Диана Зайкова, 0885/074 422, 0885/614 131; Росица Донкова, 0888/343 661