Икономическият растеж на Казахстан се ускорява до 3,8 %

Автор
АЗАМАТ СЪЗДЪКБАЕВ

Икономическият растеж на Казахстан се ускорява до 3,8 %

„Сред отделните отрасли, високи темпове на растеж демонстрират информация и съобщения, търговията, водоснабдяването, строителството, електроснабдяването, преработващата промишленост“, е констатирал министър Асет Иргалиев.

Снимка: Министерство на националната икономика на Казахстан

Министърът на националната икономика на Република Казахстан – Асет Иргалиев е разказал за растежа на икономиката на страната през 2021 година.

През януари – ноември на тази година, темповете на растежа на икономиката на Казахстан стигнаха до 3,8 %. За разглеждания период по основни тенденции се наблюдава ускорение на растежа в сектора на услугите, устойчиви темпове на растеж в реалния сектор, укрепване на търговския баланс за сметка на високи темпове на растеж на износа, висока инвестиционна активност в отраслите, които НЕ принадлежат към добивната промишленост“, е казал Асет Иргалиев на заседание на Правителството.

Според думите му, в периода януари – ноември на тази година, растежът в реалния сектор е възлизал на 2,9 %. Деловата активност в сферата на услугите е нараснала до 3,9 %.

„Сред отделните отрасли, високи темпове на растеж демонстрират информация и съобщения, търговията, водоснабдяването, строителството, електроснабдяването, преработващата промишленост“, е констатирал министърът.

Източник: https://www.inform.kz/ru/do-3-8-uskorilis-tempy-rosta-kazahstanskoy-eko…