Камола Махмудова: Азербайджан има голям потенциал да стане лидер в прехода към „зелена“ икономика

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Камола Махмудова: Азербайджан има голям потенциал да стане лидер в прехода към „зелена“ икономика

Ръководителката на представителството на ЕБВР в Баку – Камола Махмудова: „Почти половината от нашите инвестиции сега се пада на „зелената“ енергетика. От края на 2022 година, цялата дейност на ЕБВР ще отговаря на Парижкото споразумение. Ние взаимодействаме с правителствата и с частния сектор, за да помогнем на отделните държави да придвижват напред своите програми за преход и да изпълняват своите ангажименти по Парижкото споразумение. В Лондон и в Баку имаме значителни човешки и технически ресурси за поддържане на такива сложни национални цели. Ние се опираме на силна донорска поддръжка, която допълва нашата дейност посредством уникалния бизнес модел на ЕБВР, който съчетава в себе си инвестиции, преференциално финансиране, участие в политиката и техническа поддръжка“.

Снимка: ЕБВР – Азербайджан

Азербайджан има голям потенциал да стане лидер в прехода към „зелена “ икономика, защото правителството разбира възможностите на възобновяемите енергийни източници и важността на създаването на устойчива инфраструктура е заявила в ексклузивно интервю за Trend, ръководителката на представителството на ЕБВР в Баку – Камола Махмудова.

Тя е отбелязала, че сегашният подход на Азербайджан в тази област е балансиран, инициативен и практичен.

„Стратегическите приоритети на Европейската банка за възстановяване и развитие в Азербайджан са изложени в нейните стратегия за страната за периода 2019 – 2024 година. В широк смисъл те включват съдействие за икономическата диверсификация, развитие на капиталовите пазари и подкрепа за прехода към „зелена“ икономика и регионална взаимосвързаност. Нашата дейност обхваща такива области като инфраструктура, транспорт, производство и услуги, агробизнес и много други и ние де опираме на широк спектър от инструменти за удовлетворяване на финансовите потребности на партньори – държавни и частни“, е подчертала Махмудова.

Тя е добавила, че ЕБВР е сред световните лидери в областта на финансирането на борбата с климатичните изменения.

„Почти половината от нашите инвестиции сега се пада на „зелената“ енергетика. От края на 2022 година, цялата дейност на ЕБВР ще отговаря на Парижкото споразумение. Ние взаимодействаме с правителствата и с частния сектор, за да помогнем на отделните държави да придвижват напред своите програми за преход и да изпълняват своите ангажименти по Парижкото споразумение. В Лондон и в Баку имаме значителни човешки и технически ресурси за поддържане на такива сложни национални цели. Ние се опираме на силна донорска поддръжка, която допълва нашата дейност посредством уникалния бизнес модел на ЕБВР, който съчетава в себе си инвестиции, преференциално финансиране, участие в политиката и техническа поддръжка“, е казала Камола Махмудова.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3512228.html