ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА

Камола Махмудова: Азербайджан има голям потенциал да стане лидер в прехода към „зелена“ икономика

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Азербайджан има голям потенциал да стане лидер в прехода към „зелена “ икономика, защото правителството разбира възможностите на възобновяемите енергийни източници и важността на създаването на устойчива инфраструктура е заявила в ексклузивно интервю за Trend, ръководителката на представителството на ЕБВР в Баку – Камола Махмудова.

Тя е отбелязала, че сегашният подход на Азербайджан в тази област е балансиран, инициативен и практичен.

В Казахстан ще построят обекти на въозбновяемата енергетика със сумарна мощност от 1 гигават

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Министерството на енергетиката на Република Казахстан, акционерното дружество „Самрук-Казъна”, акционерното дружество – Национална компания „КазМунайГаз” и Total Eren S.A. са подписали Меморандум за взаимно разбирателство, съобщава прес-службата на Министерството на енергетиката на Република Казахстан.

Казахстан е заинтересуван да привлече азербайджански инвестиции в проекти от сферата на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)

Автор
САДРАДДИН АГДЖАЕВ

Казахстан е заинтересуван от привличането на азербайджански инвестиции за осъществяването на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

За това са заявили от Министерството на търговията и интеграцията на Казахстан.

Колко средства ще са необходими за прехода към нисковъглеродна икономика в Казахстан

Автор
АЗАМАТ СЪЗДЪКБАЕВ

За трансформирането на казахстанската икономика при декарбонизацията са необходими систематични мерки за подкрепа, а също така – широкото участие на обществеността, е заявила председателката на Съвета на Асоциацията „ECOJER”, Лаззат Рамазанова, съобщава Международната информационна агенция „Казинформ”.

Интерконекторът с Гърция успешно премина под коритото на река Марица

Автор
ДИАНА ЗАЙКОВА

Проектът бе представен като ключова част от възможностите за енергиен преход на България към екологични и устойчиви решения по време на кръгла маса в рамките на инициативата „Три морета“

Германски компании анализират проектите за развитие на „зелената икономика“ в Казахстан

Автор
НАРГИЗ САДЪХОВА

Германските компании претеглят перспективите за развитие на „зелената икономика“ в Казахстан, съобщава прес офисът на казахстанското правителство.

Въпросът е бил разискван по време на онлайн среща на заместник-министър председателя на Република Казахстан – Роман Скляр и на ръководителите на германски компании. По време на срещата, страните са разисквали  въпросите на сътрудничеството в развитието на „зелената икономика“, декарбонизацията, преработването на суровини, и водородната икономика.

Френският регион „Голям Изток” е заинтересуван от възстановяването на Аралско море

Автор
BLACKSEA-CASPIA

По време на среща, проведена в Страсбург, Първият заместник председател на Регионалния съвет „Голям Изток” (Франция) – Жан Люк Бол, е изразил заинтересуваност от развитието на всестранно, многопланово сътрудничество с Казахстан. За това съобщава МИА „Казинформ”, като се позовава на прес службата на МВнР на Казахстан.

„Големият Изток” включва исторически развитите региони Елзас, Лотарингия, Шампан, Вогезите и има могъщ икономически потенциал.