В Казахстан ще построят обекти на въозбновяемата енергетика със сумарна мощност от 1 гигават

В Казахстан ще построят обекти на въозбновяемата енергетика със сумарна мощност от 1 гигават

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Подписаният Меморандум за взаимно разбирателство е насочен към развитието, финансирането, строителството и експлоатацията на хибридни електростанции, използуващи енергията на вятъра на територията на Казахстан с обща мощност от порядъка на 1 гигават. При това, в проекта се планира използване на системи за натрупване на електроенергията, стъпващи на технологиите на акумулиране, натрупване и съхранение на енергията.

Снимка: Министерство на энергетиката на Казахстан

Министерството на енергетиката на Република Казахстан, акционерното дружество „Самрук-Казъна”, акционерното дружество – Национална компания „КазМунайГаз” и Total Eren S.A. са подписали Меморандум за взаимно разбирателство, съобщава прес-службата на Министерството на енергетиката на Република Казахстан.

Подписаният документ е насочен към развитието, финансирането, строителството и експлоатацията на хибридни електростанции, използуващи енергията на вятъра на територията на Казахстан с обща мощност от порядъка на 1 гигават. При това, в проекта се планира използване на системи за натрупване на електроенергията, стъпващи на технологиите на акумулиране, натрупване и съхранение на енергията.

На свой ред, компанията Total Eren S.A., ще извършва работи по привличането на финансиране от международните финансови институции за осъществяване на този проект.

Проектът ще бъде осъществен поетапно. В рамките на първия етап на осъществяване на проекта, мощността на изградените обекти ще стигне 200 мегавата със съответната инфраструктура за съхраняване на енерегия. Пълното завършване на проекта се планира за края на 2024 година.

„В съответствие с утвърдената Концепция за прехода на Казахстан към „зелена икономика”, Министерството на енергетиката планомерно развива сектора на възобновяемата енергетика. Това е особено важно за южните региони на нашата страна. Затова от наша страна, ние сме готови да окажем съдействие за осъществяване на този проект”, е заявил министърът на енергетиката Магзум Мирзагалиев.

Днес, световният енергиен отрасъл се намира на прага на големи изменения. Затова „КазМунайГаз”, в качестното си на участник в глобалния енергиен пазар, изучава перспективите на енергийния преход и развитието на алтернативната енергетика. Ние вече разработихме и приехме Програма за нисковъглеродно развитие до 2031 година. Ние сме заинтересувани от осъществяването на проекти на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и разглеждаме „зелената” енергетика като едно от направленията, които имат най-голям потенциал в декарбонизацията на нашата дейност е отбелязал председателят на Управителния съвет на „КазМунайГаз” – Алик Айдарбаев.

Източник: https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/276203?l…