Казахстан ще увеличи обема на транзитно транспортирания през Азербайджан нефт

Казахстан ще увеличи обема на транзитно транспортирания през Азербайджан нефт

Автор
ЕМИН СЕВДИМАЛИЕВ

Планираните обеми за експедиране през месец април са значително по-големи, тъй като се очаква, че в Азербайджан от Казахстан ще бъдат изпратени около 125000 тона нефт.

Карта: S&P Global Platts

Националният нефтопревозвач на Казахстан - „КазТранс Ойл“, експедира 9959 тона нефт от казахстанското находище Тенгиз в Азербайджан през пристанището Актау на брега на Каспийско море. За това съобщават от „КазТрансОйл“.

Нефтът се доставя в Баку по море. След пристигането му в Азербайджан, износът му продължава по нефтопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Компанията „КазТрансОйл“ е съобщила, че до края на месец март в Баку ще бъдат доставени допълнително 10000 тона нефт. Така, общият обем на доставения в Азербайджан казахски нефт ще достигне 20000 тона.

Планираните обеми за експедиране през месец април са значително по-големи, тъй като се очаква, че в Азербайджан от Казахстан ще бъдат изпратени около 125000 тона нефт.

В „КазТрансОйл“ планираха да започнат да превозват транзитно нефт през Азербайджан още във февруари. Тези планове бяха преразгледани във връзка с форс-мажорното спиране на работата на терминала в Джейхан по време на разрушителното земетресение в Турция.

Источник: https://www.trend.az/azerbaijan/business/3727448.html