„КазМунайГаз“ утвърди Стратегията си за развитие за периода 2022 – 2031 година

Автор
BLACKSEA-CASPIA

„КазМунайГаз“ утвърди Стратегията си за развитие за периода 2022 – 2031 година

Председателят на Управителния съвет на „КазМунайГаз“ – Алик Айдарбаев: „Като отчитаме глобалните предизвикателства и тенденции, ние се приспособяваме към сегашните реалности  сме се насочили към повишаване на своята конкурентоспособност. Затова Компанията е разработила и утвърдила актуализирана Стратегия за развитие. Ние имаме ясно виждане в каква посока ще с движи „КазМунайГаз“ през предстоящите десет години. Не ще продължим активната си работа върху устойчивото ни развитие, подържането на кредитнит рейтинги и осъществяването на приоритетните за отрасъла и за Република Казахстан инвестиционни проекти“.

Снимка: Прес служба на „Казатомпром“

Съветът на директорите на АО НК „КазМунайГаз“ (КМГ) утвърди Стратегията за развитието на Компанията за 2022 – 2031 година, съобщава прес центърът на КМГ.

През следващите десет години, ръстът на Компанията ще бъде осигурен за сметка на ефективността на текущото производство, на преразпределяне на ресурсите, на внедряване на нови съвременни енергоспестяващи технологии и на намаляване на въглеродния отпечатък.

Стратегията определя следните основни посоки на развитие:

1. Нарастване на ресурсната база, достатъчно както за традиционната дейност, така и за перспективните направления;

2. Максимизиране на изгодите от дейността по добива, транспортрането, преработката и маркетинга на нефта и повишаване на ефективността на съществуващите вериги на стойността;

3. Наличието на достъп до евтина суровина определя нефтогазохимията, като нова точка за постигане на ръст от страна на КМГ, чрез създаването на нови нефтогазохимически мощности;

4. Устойчиво развитие по всички посоки на дейността и постъпателно намаляване на въглеродоемкостта на производството.

Освен това, Съветът на директорите на „КазМунайГаз“ е утвърдил Програма за нисковъглеродно развитие в периода 2022 – 2031 година, която определя климатичните амбиции на Компанията, основните подходи и мерки за намаляване на въглеродния отпечатък. По-специално, компанията „КазМунайГаз“ си е поставила за цел да намали емисиите на въглероден диоксид с 15 % спрямо нивото от 2019 година (1,6 милиона тона СО2) за сметка на мерки по повишаване на енергийната ефективност и енергийното спестяване, а също така и на използването на възобновяеми енергийни източници.

„Като отчитаме глобалните предизвикателства и тенденции, ние се приспособяваме към сегашните реалности  сме се насочили към повишаване на своята конкурентоспособност. Затова Компанията е разработила и утвърдила актуализирана Стратегия за развитие. Ние имаме ясно виждане в каква посока ще с движи „КазМунайГаз“ през предстоящите десет години. Не ще продължим активната си работа върху устойчивото ни развитие, подържането на кредитнит рейтинги и осъществяването на приоритетните за отрасъла и за Република Казахстан инвестиционни проекти“, е заявил председателя на Управителния съвет на „КазМунайГаз“ – Алик Айдарбаев.

Источник: https://www.kmg.kz/rus/press-centr/press-relizy/?cid=0&rid=901