Хавиер Коломина: НАТО силно подкрепя усилията за нормализиране на отношенията между Азербайджан и Армения

Хавиер Коломина: НАТО силно подкрепя усилията за нормализиране на отношенията между Азербайджан и Армения

Автор:
Марияна Ахмедова

„Приветствам съвместното изявление между Армения и Азербайджан, обявяващо взаимното освобождаване на задържаните, другите мерки за изграждане на доверие и ясният ангажимент за постигане на дългоочакваното мирно споразумение. НАТО силно подкрепя тези усилия и нормализирането на отношенията между Армения и Азербайджан“, се казва в публикацията на Хавиер Коломина на страницата му в социалната мрежа „X“ (бившата „Twitter”).

Снимка: NATO

НАТО силно подкрепя усилията за нормализиране на отношенията между Азербайджан и Армения.

Това заяви заместник-помощникът на генералният секретар на НАТО по политическите въпроси и политиката на сигурност, специален представител за Кавказ и Централна Азия - Хавиер Коломина на страницата си в социалната мрежа „X“ (бившата „Twitter”).

„Приветствам съвместното изявление между Армения и Азербайджан, обявяващо взаимното освобождаване на задържаните, другите мерки за изграждане на доверие и ясният ангажимент за постигане на дългоочакваното мирно споразумение. НАТО силно подкрепя тези усилия и нормализирането на отношенията между Армения и Азербайджан“, се казва в публикацията.

Трябва да се отбележи, че в резултат на преговорите между администрацията на Президента на Република Азербайджан и кабинета на министър-председателя на Република Армения, беше постигнато споразумение за предприемане на осезаеми стъпки за укрепване на доверието между двете страни.

Ръководейки се от принципите на хуманизма и като жест на добра воля, Република Азербайджан освобождава 32-ма арменски военнослужещи. Списъкът от 32 души не включва и не може да включва лидерите на прословутия режим, извършили военни престъпления срещу азербайджанския народ и престъпления срещу човечеството - Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян, включително лица като Вагит Хачатурян, Альоша Хосровян.

На свой ред Република Армения, водена от принципите на хуманизма и като жест на добра воля, освобождава двама азербайджански военнослужещи.

Освен това, като добронамерен жест, Република Армения оттегля кандидатурата си за домакин на 29-та сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP-29) в подкрепа на кандидатурата на Република Азербайджан. Република Азербайджан и Република Армения се надяват, че другите страни от Източноевропейската група също ще подкрепят кандидатурата на Азербайджан. Като добронамерен жест Република Азербайджан подкрепя кандидатурата на Република Армения от Източноевропейската група за членство в Бюрото на COP.

Република Азербайджан и Република Армения ще продължат преговорите относно прилагането на допълнителни мерки за изграждане на доверие в близко бъдеще и призовават международната общност да подкрепи техните усилия, което ще допринесе за установяването на взаимно доверие между двете страни и ще повлияе положително на целия регион на Южен Кавказ.

Източник: https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3834799.html