Консорциумът TAP обяви обемите на доставките на природен газ за Италия

Консорциумът TAP обяви обемите на доставките на природен газ за Италия

Автор:
Ляман Зейналова

„От 2026 г. ще можем да доставяме 1,2 милиарда кубически метра повече годишно [в Италия]“, се казва в изявление на консорциума TAP AG.

Карта: NUS Consulting Group

Около 10 милиарда кубични метра природен газ са били транспортирани до Италия чрез Трансадриатическия газопровод (TAP) през 2023 година, съобщиха във вторник от консорциума TAP AG.

„От 2026 г. ще можем да доставяме 1,2 милиарда кубически метра повече годишно“, се казва в изявление на консорциума.

Да припомним, че по ТАР, който е европейската част на Южния газов коридор, по принцип се доставят осем милиарда кубически метра газ годишно за Италия и по един милиард кубически метра газ за Гърция и България.

На 31 декември 2020 г. започнаха доставките на азербайджански газ за Европа по Южния газов коридор. Чрез TAP Азербайджан изнася своя природен газ за европейския пазар чрез тръбопроводи за първи път в историята. С директен достъп до европейския пазар, който е най-големият вносител на природен газ в света, Азербайджан диверсифицира възможностите си за износ.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3852088.html