Мир в Нагорни Карабах ?

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Мир в Нагорни Карабах ?

На двете карти ясно се виждат седемте азербайджански административни района около някогашната Нагорно Карабахска автономна област (НКАО), които буха окупирани от арменските сили и останаха под техен контрол до втората третина на месец септември 2020 година. От север на юг, обратно на часовниковата стрелка, административните центрове на тези райони са: Келбаджар, Лачин, Кубатлъ, Зенгилан, Джабраил, Физули, Агдам. Тези райони се връщат на Азербайджан, съгласно текста на огласеното от Илхам Алиев, Никол Пашинян и Владимир Путин споразумение. Под контрола на Азербайджан остава и историческата столица на Карабахското ханство – град Шуша. Останалата територия на някогашната Нагорно Карабахска автономна област (НКАО) ще бъде под контрола на руски миротворчески сили, които ще заемат позиции успоредно с изтеглянето на арменските въоръжени сили. Сухопътната връзка между столицата на НКАО – Степанакерт (Ханкенди) и територията на Република Армения, така нареченият „Лачински коридор” с широчина пет километра, също остава под контрола на руските миротворци.

Карти: Архив на ЛПЧКР

По-долу, публикуваме без коментар, текста на съвместното изявление на Президента на Азербайджанската Република - И. Г. Алиев, на премиер-министъра на Република Армения - Н. В. Пашинян и на Президента на Руската Федерация - В. В. Путин, с което се оповестява рамката на мирното споразумение, подписано между Азербайджан и Армения с посредничеството на Руската федерация.

Изявление на Президента на Азербайджанската република, Премиер министъра на Република Армения и Президента на Руската Федерация

Ние, Президентът на Азербайджанската Република И. Г. Алиев, премиер министърът на Република Армения Н. В. Пашинян и Президентът на Руската Федерация В. В. Путин, заявихме следното:

1. Обявява се пълното прекратяване на огъня и на всички военни действия в зоната на нагорно-карабахския конфликт от 00 часа 00 минути по московско врее на 10 ноември 2020 година. Азербайджанската Република и Република Армения, по-нататък наричани Страните, остават на заеманите от тях позиции.

2. Агдамският район се връща на Азербайджанската Република до 20 ноември 2020 година.

3. По дължината на линията на съприкосновение в Нагорни Карабах и по дължината на Лачинския коридор се разгръща миротворчески контингент на Руската Федерация в състав от 1960 военнослужещи, въоръжени със стрелково оръжие, 90 бронетранспортьора, 380 броя автомобили и специална техника.

4. Миротворческият контингент на Руската Федерация се разгръща успоредно с извеждането на арменските въоръжени сили. Срокът на пребиваването на миротворческия контингент на Руската Федерация е 5 години с автоматично продължаване на последващи 5 – годишни периоди, ако нито една от Страните не заяви в срок от 6 месеца до изтичане на срока за намерението си да прекрати съществуващото положение.

5. С цел повишаване на ефективността на контрола над изпълнението на договореностите от Страните, се разгръща миротворчески център за контрол на прекратяването на огъня.

6. Република Армения до 15 ноември 2020 година връща на Азербайджанската Република Келбаджарския район, а до 1 декември 2020 година – Лачинския район. Лачинският коридор (с ширина 5 километра), който ще осигурява връзката на Нагорни Карабах с Армения и който няма да засяга град Шуша, остава под контингента на миротворческия контигент на Руската Федерация.

Със съгласието на Страните през идните три години ще се определи план за строителството на нов маршрут за движение по Лачинския коридор, осигуряващ връзката между Нагорни Карабах и Армения, с последваща предисклокация на руския миротворчески контингент за охрана на този маршрут.

Азербайджанската Република гарантира безопасността на движението по Лачинския коридор на граждани, транспортни средства и товари в двете посоки.

7. Вътрешно преместените лица и бежанците се връщат на територията на Нагорни Карабах и прилежащите райони под контрола на Офиса на Върховния комисар на ООН по въпросите на бежанците.

8. Извършва се размяна на военнопленниците, заложниците и други задържани лица и на телата на убитите.

9. Вдига се блокадата на всички икономически и транспортни връзки в региона. Република Армения гарантира безопасността на транспортните връзки между западните райони на Азербайджанската Република и Нахичеванската Автономна Републик с цел да се организира безпрепятственото движение на граждани, транспортни средства и товари в двете посоки. Контролът над транспортните връзки се извършва от органите на Граничната служба на Федералната служба за безопасност на Русия.

Съгласувано между Страните, ще бъде осигурено строителството на нови транспортни комуникации, свързващи Нахичеванската Автономна Република с западните райони на Азербайджан.
„       „ ноември 2020 година

Президент на Азербайджанската република
Премиер-министър на Република Армения
Президент на Руската Федерация

Бележка на редакцията:

Английският и руският текст публикуваме според официалната им публикация в сайта на Министерството на външните работи на Азербайджанската република, където те са публикувани под номер 406 / 20 на 10 ноември 2020 година в 09:44:58 часа:
https://mfa.gov.az/en/news/7026/view?fbclid=IwAR0rDEwiqiRZJi1rhDzer8V_3…;

Във вида, в който е публикуван, документът е датиран „       ” ноември 2020 година и в английския и в руския текст.

Преводът на български език е на доц. д-р Теодор Дечев, като преводът е сравнен и с английския и с руския текст.