На газопровода за доставка на азербайджански газ в България, беше отпуснат първият транш по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (OPIC)

Автор
BLACKSEA-CASPIA

На газопровода за доставка на азербайджански газ в България, беше отпуснат първият транш по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (OPIC)

От компанията ICBG AD, изграждаща интерконектора IGB съобщиха: „След щателна проверка  на спазването на тръжната процедура, свързна с производството и доставката на тръбите и последвалото разглеждане на документацията, свързана с изпълнението на договора, 28499999 евро бяха приведени по сметката на проектната копания”, са съобщили от консорциума. Добрите новини в България идват от Брюксел.

Снимка: BGNES

Консорциумът ICGB AD, който работи над осъществяването на проекта за строителство на интерконектора Гърция – България (IGB), неотдавна получи първия транш от утвърденото финансиране в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (OPIC), съобщават от компанията.

„След щателна проверка  на спазването на тръжната процедура, свързна с производството и доставката на тръбите и последвалото разглеждане на документацията, свързана с изпълнението на договора, 28499999 евро бяха приведени по сметката на проектната копания”, са съобщили от компанията.

Поради стратегическото значение на газопровода IGB за диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка за целия регион на Централна и Източна Европа, осъществяването на проекта е обезпечено с финансиране, предоставено от Европейската енергийна програма за възстановяване (European Energy Program for Recovery - EEPR), със средства от OPIC, с държавна гаранция от българска страна и с акционерен капитал.

В края на 2020 година, първото междинно плащане от EEPR в размер на 6400480,56 евро беше одобрено и приведено на компанията, изграждаща интерконектора.

Напомняме, че проектът IGB е свързан със строителството на газов интерконектор, който да свърже газопреносните системи на Гърция и България. Общата дължина на газопровода ще възлезе на 182,6 километра. Пропускателната способност на IGB ще бъде три милиарда кубически метра годишно с възможност за разширяване до пет милиарда кубически метра.

Трасето на газопровода е разделено на седем основни участъка, най-късият от които е 9,55 километра, а най-дългият е 71,9 километра.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3400964.html