Нефтопроводът „Баку-Тбилиси-Джейхан“ празнува изнасянето на 500 милиона тона нефт по него

Нефтопроводът „Баку-Тбилиси-Джейхан“ празнува изнасянето на 500 милиона тона нефт по него

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Гари Джоунс, регионалният президент на „Бритиш Петролеум“ – “bp” за Азербайджан, Грузия и Турция е заявил: „Тези 500 милиона тона изнесен нефт са забележителен „километричен камък“, който отмерва 15 години на стегната и ефикасна работа на „Баку-Тбилиси-Джейхан“. След толкова много години, нефтопроводът продължава да бъде главната артерия на енергийния износ в региона, която служи за стратегическа пряка връзка между затвореният Каспийски басейн и Средиземноморието, който има лесен излаз на пазарите по целия свят“.

Снимка: “bp” – “British Petroleum”

Управляваният от компанията „Бритиш Петролеум“ (“bp”) нефтопровод „Баку-Тбилиси-Джейхан“ (Baku-Tbilisi-Ceyhan - BTC), по който се изнася азербайджански нефт, е достигнал нов праг на своите постижения. По него вече са пренесени общо 500 милиона тона нефт от праработващия терминал „Сангачал“, намиращ се недалече от столицата Баку. Нефтопроводът преминава през територията на Азербайджан, Грузия и Турция, за да стигне до пристанището Джейхан на турския бряг на Средиземно море.

Този „километричен камък“ е достигнат на 12 декември 2021 година, когато 500 милионният тон от суров каспийски нефт, потекъл по нефтопровода е бил натоварен на 4922-ият по ред танкер, заредил азербайджански нефт. Танкерът се нарича “Nordorse” и е отплувал за Триест.

Това постижение е съществен принос към 15-тата годишнина от началото на работата на нефтопровода BTC през 2006 година. През изминалите 15 години, BTC доставя въглеводороди от Каспийския регион на своите глобални клиенти сигурно, без много шум, надеждно, незабележимо и с минимален риск за околната среда.

Откакто започна работа, нефтопроводът „Баку-Тбилиси-Джейхан“ демонстрира изключителна ефикасност. Днес, BTC се представя много сериозно в областта на сигурността и експлоатацията си. Неговата ефикасност и надеждност са се повишили от 75 % в началото на сегашното им ниво от 99,9 %.

Гари Джоунс, регионалният президент на „Бритиш Петролеум“ – “bp” за Азербайджан, Грузия и Турция е заявил:

„Тези 500 милиона тона изнесен нефт са забележителен „километричен камък“, който отмерва 15 години на стегната и ефикасна работа на „Баку-Тбилиси-Джейхан“. След толкова много години, нефтопроводът продължава да бъде главната артерия на енергийния износ в региона, която служи за стратегическа пряка връзка между затвореният Каспийски басейн и Средиземноморието, който има лесен излаз на пазарите по целия свят.

„Баку-Тбилиси-Джейхан“ беше построен като огромно инженерно постижение и с продължителните си сигурни, надеждни и отговорни операции може да бъде описан като извънреден пример на операционна ефикасност и доставки от световна класа. Ние всички трябва да се гордеем от историята на успеха на BTC, която включва зашеметяващите положителни промени, които нефтопроводът донесе на общностите и на хората от трите страни – Азербайджан, Грузия и Турция.

Това наистина е голямо съоръжение от всякаква гледна точка и ние сме много горди от това, което сме постигнали днес. Голяма благодарност към всички хора, които експлоатират и поддържат това съоръжение от световна класа сигурно и тихо ден и нощ по протежение на трите страни, през които минава. Бих искал да благодаря и на акционерите на „Баку-Тбилиси-Джейхан“, за тяхната подкрепа и за голямото ни сътрудничество“.

В момента, акционерите в BTC Co. са: bp (30.1%); AzBTC (25.00%); MOL (8.90%); Equinor (8.71%); TPAO (6.53%); Eni (5.00%); Total (5.00%), ITOCHU (3.40%); INPEX (2.50%), ExxonMobil (2.50%) и ONGC (BTC) Limited (2.36%).

Източник: https://en.trend.az/business/energy/3525975.html