Оповестен е растежът на добавената стойност в ненефтената промишленост на Азербайджан през 2021 година

Автор
НАЗРИН ИСРАФИЛОВА

Оповестен е растежът на добавената стойност в ненефтената промишленост на Азербайджан през 2021 година

Делът на ненефтената промишленост в ненефтения брутен вътрешен продукт през 2021 година достигна 9,6 процента, което надвишава показателите от 2020 година (8,5 процента) и от 2019 година (7,6 процента), се казва в съобщението на министър Микаил Джаббаров.

Снимка: Фатих Иреванли, Wikimedia Commons

През 2021 година добавената стойност в ненефтената промишленост на Азербайджан е нараснала с 17,8 процента, а в преработващата промишленост – с 21,7 процента.

За това е написал в Twitter министърът на икономиката на Азербайджан - Микаил Джаббаров.

Делът на ненефтената промишленост в ненефтения брутен вътрешен продукт през 2021 година достигна 9,6 процента, което надвишава показателите от 2020 година (8,5 процента) и от 2019 година (7,6 процента), се казва в съобщението на министър Микаил Джаббаров.

Източник: https://www.trend.az/business/3544094.html