Отварянето на Зангезурския коридор може да изведе Армения от кризисното състояние

Автор
ХУМАЙ АГАДЖАНОВА

Отварянето на Зангезурския коридор може да изведе Армения от кризисното състояние

Икономическите експерти и политически лица в Азербайджан - Вугар Байрамов и Рашад Хасанов са единодушни, че в някакъв смисъл Армения би трябвало да е най-заинтересувана от отварянето на Зангезурския коридор.

Снимки: Wikimedia Commons и MEDIA.az

Отварянето на Зангезурския коридор може да изведе Армения от кризата, в която се намира. През 2020 година, БВП на Армения е спаднал със 7,4 %. През 2021 година, по досегашните прогнози, брутният вътрешен продукт на страната ще нарасне с 5,2 % до 6,1 %. А това означава, че и през тази година, арменската икономика няма да успее да стигне до нейното ниво от преди пандемията и преди войната.
Както е заявил икономистът, депутат в азербайджанския Парламент Вугар Байрамов, Армения би могла да възстанови своята намираща се в криза икономика, благодарение на отварянето на комуникациите.

„Икономическата ситуация в Армения се влоши рязко още преди войната, а в последвалия период се влоши още повече. Кредитните рейтинги на страната бяха понижени от международните организации. Това свидетелства за влошаване на макроикономическите показатели на икономиката на Армения и за продължаване на кризисната ситуация. При това, делът на външния дълг на страната спрямо БВП е повече от 60 процента, валутните резерви са достатъчно малки, а фискалните възможности на бюджета са ограничени“.

Икономистът е отбелязал, че за излизане от възникналата ситуация, Армения трябва да бъде заинтересувана от сътрудничество със страните от региона и от отваряне на комуникационните връзки:

„Днес пред Армения има два пътя. Единият се свежда да продължаване на реваншистките тенденции и това ще повлече по-нататъшно задълбочаване на икономическата криза. Естествено, Азербайджан е способен да отговори на всякакви реваншистки предизвикателства, което е опасно за самата Армения.

Вторият път – това е възстановяването на икономическото сътрудничество в региона, отваряне на комуникациите, в това число и на Зангезурския коридор.

Азербайджан е заинтересуван от подписване на мирен договор и от установяване на мир в региона като цяло. Затова, развитието на икономиката на Армения също зависи от признаването на териториалната цялост на съседите и от желанието да се живее в мир. От тази гледна точка, отварянето на Зангезурския коридор може да е важно за икономиката на Армения.

Ако Армения иска да спре икономическия спад и постепенно да възстанови икономиката си, отварянето на комуникациите представлява за нея особена алтернатива. От друга страна, отварянето на Зангезурския коридор ще създаде нови икономически възможности за страните от региона като цяло. В това число, трябва да се вземе пред вид и това, че Турция предложи „платформата на шестте“, което може да се смята за отговарящо на интересите както на трите страни от региона (Азербайджан, Грузия и Армения), така и на трите им съседни държави (Турция, Русия и Иран)“.

На свой ред, икономическият експерт Рашад Хасанов отбелязва, че пътят към процъфтяването на Армения минава през нейното конструктивно поведение, а също така през установяването на мир в региона:

„Последствията от щетите, нанесени през 2020 година на икономиката на много страни по света, включително и на Армения, все още не са преодолени напълно. А в Армения ситуацията си е направо плачевна. През 2020 година тя претърпя тежко поражение във войната. Политическата стабилност в страната беше нарушена, арменското общество беше обхванато от отчаяние.

В сегашната ситуация, пътят към процъфтяването на Армения минава през конструктивното й поведение, а също така и през установяването на мир в региона. И тук на Армения се падат сериозни ангажименти. Един от тях е официалното признаване на териториалната цялост на Азербайджан, вторият е демонстрирането на позиция в посока на възстановяването на комуникационните връзки в региона в съответствие с тристранното изявление [на Илхам Алиев, Никол Пашинян и Владимир Путин от ноември 2020 година]. Възстановяването на политическите и икономическите отношения с такива основни и големи съседи като Турция и Азербайджан е едно от сериозните предизвикателства пред Армения“.

Хасанов е отбелязал, че правителството и обществото на Армения вече започват да осъзнават създалите се реалности в региона. Започнало е осъзнаване на това, че възстановяването на икономическите взаимоотношения с Азербайджан и Турция ще изиграе роля в решаването на такива проблеми, като съществуващата днес икономическа блокада:

„Зангезурският коридор днес е по-важен за Армения, отколкото за Азербайджан, Турция и Русия. С отварянето на този коридор, Армения може да получи достатъчно сериозни преимущества. Развитието на комуникациите ще създаде благоприятни условия за излизане на Армения на европейските пазари през Турция“.

Източник: https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3505485.html