Туркменистан се готви да изстреля втори национален изкуствен спътник на Земята

Автор
Джейла Алиева

Туркменистан се готви да изстреля втори национален изкуствен спътник на Земята

Първият спътник на Туркменистан – „Türkmen Älem 52°E”. Има съобщения, че през 2018 – 2024 година, за развитието на космическата индустрия в Туркменистан се планирало да се насочи сума, отговаряща на 1 милиард и 300 милиона български лева. В рамките на тези разходи са били предвидени и средства за изстрелване на втори туркменски спътник, предназначен за дистанционно сондиране на Земята. Очаква се, че космическият апарат ще се използва в помощ  на развитието на всички отрасли на националната икономика и ще позволи да се получават данни за труднодостъпни, скоростни и други обекти.

Снимка: Thales Alenia Space

Туркменистан се готви да изстреля в орбита втория си национален изкуствен спътник на Земята. (Първият спътник на страната е „Türkmen Älem 52°E”).

Както съобщава Държавната информационна агенция на Туркменистан, за необходимостта от нов спътник се е изказал президентът на страната Гурбангулъ Бердимухамедов.

Според съобщението, президентът е отбелязъл, че с цел осигуряването на синхронизирано развитие на националната икономика е неоходимо Туркменистан да използува широкомащабно спътниковите средства за връзка, които предоставят нови възможности за комуникация.

По-рано имаше съобщения, че през 2018 – 2024 година, за развитието на космическата индустрия в Туркменистан се е планирало да се насочи сума, отговаряща на 1 милиард и 300 милиона български лева.

В рамките на тези разходи са били предвидени и средства за изстрелване на спътник, предназначен за дистанционно сондиране на Земята. Очаква се, че космическият апарат ще се използва в помощ  на развитието на всички отрасли на националната икономика и ще позволи да се получават данни за труднодостъпни, скоростни и други обекти.

Отбелязва се, че в сферата на енергетиката ще стане възможно създаването на електронни карти на електрическите далекопроводи и на трансформаторните подстанции. Ще може да се извършва събиране, обработка и съхраняване на получените данни, както и мониторинг на техническото състояние на обектите.

Сондирането ще позволи също така да се води екологически мониторинг на нефтените находища, на тръбопроводите и на нефтопреработвателните заводи, в това число да се откриват разливи на нефт и да се контролира дейността на нефто-газовите компании.

С помощта на спътника ще може редовно да се получават изображения на отделни региони, да се определя площта на пасбищата и на използваните пасищни площи, да се получава информация за състоянието на почвата и на нивите.

Спътниковите изображения ще повишат ефективността на наблюдението над новите строителни обекти, над прокарването на новите магистрали на транспортната инфраструктура и на реконструкцията на действуващата инфраструктура, на наблюдението не само на екологическото състояние на сушата, но и на морския шелф на Каспийско море.

Напомняме, че през 2015 година първият телекомуникационен спътник на Туркменистан - „Türkmen Älem 52°E”, беше изстрелян от Кейп Канаверал във Флорида – САЩ. Проектът беше осъществен от френската компания “Thales Alenia Space”.

Източник: https://www.trend.az/business/economy/3399018.html