Украйна и Грузия са заинтересувани от скорошното осъществяване на проекта „Броди – Адамова застава”

Автор
ТАМИЛЛА МАМЕДОВА

Украйна и Грузия са заинтересувани от скорошното осъществяване на проекта „Броди – Адамова застава”

Министерството на енергетиката на Украйна: В момента, Международното тръбопроводно предприятие „Сарматия” продължава работата си по осъществяването на ключовия елемент от Евро-Азиатския нефтотранспортен коридор (ЕАНТК) с дължина около 400 километра за съединяване на украинската и полската нефтотранспортни системи

Карта: БелГазета – belgazeta.by

Украйна и Грузия, като страни през които се осъществява транзитът на енергийни ресурси, са заинтересувани от възможно най-бързото осъществяване на проекта за строителство на нефтопровода „Броди – Адамова застава” са съобщили от Министерството на енергетиката на Украйна.

„В момента, Международното тръбопроводно предприятие „Сарматия” продължава работата си по осъществяването на ключовия елемент от Евро-Азиатския нефтотранспортен коридор (ЕАНТК) с дължина около 400 километра за съединяване на украинската и полската нефтотранспортни системи” е съобщил източникът от министерството.

Както са отбелязали в украинското Министерство на енергетиката, в съответствие с решенията на 18-тото заседание на Съвета на министрите на Енергийната общност, което се е провело на 17 декември 2020 година в дистанционен режим под председателството на Черна гора, Съветът на министрите на Европейския съюз (ЕС) в писмена форма е утвърдил списъка на проектите, представляващи интерес за Енергийната общност (PECI – шест проекта) и списъкът на проектите от общ интерес (PMI – единадесет проекта).

За пореден път, строителството на нефтопровода Броди – Адамова застава е заел достойно място в списъка PECI, като решението е влязло в сила на 14 януари 2021 година.

Според украинското министерство на енергетиката, важните посоки на взаимодействие по проекта в най-близка перспектива на междуправителствено ниво са: 

Повдигане на въпроса за възобновяване на преговорите за подготовка на междуправителственото споразумение по проекта ЕАНТК, което трябва да стане нормативно-правна основа на проекта и да служи като свидетелство за потенциалните инвеститори относно всестранната поддръжка на проекто от страна на всички страни – участнички.

Създаване на благоприятен законодателен климат за реализиране на проекта, в частност разпростиране на действието на полския закон за подготовка и осъществяване на стратегически инвестиции в нефтения сектор върху него.

Съдействие за привличането на стратегически инвеститори с тяхното последващо влизане в кръга на участниците в проекта.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3427964.html