Заместник министър-председателката на Сърбия посочи сроковете за вклюване на страната й към „Южния газов коридор”

Заместник министър-председателката на Сърбия посочи сроковете за вклюване на страната й към „Южния газов коридор”

Автор:
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Зорана Михайлович: Целта на Сърбия в газовия сектор е да осигури енергийна безопасност, което изисква не само диверсификация на газовите маршрути но и на доставчиците. От началото на годината, Сърбия разполага с допълнителна линия за газоснабдяване, но нашата цел е да се диверсифицират източниците и да се свържем с нашите съседи чрез газови магистрали.

Снимка: eKapija

Интерконекторът Сърбия – България, който ще осигури достъп на западната ни съседка до „Южния газов коридор”, ще влезе в експлоатация през 2023 година.

Това е заявила в интервю специално за ИА „Trend”, заместник министър-председателката и министър на енерегтиката и минната промишленост на Сърбия – Зорана Михайлович.

„Целта на Сърбия в газовия сектор е да осигури енергийна безопасност, което изисква не само диверсификация на газовите маршрути но и на доставчиците. От началото на годината, Сърбия разполага с допълнителна линия за газоснабдяване, но нашата цел е да се диверсифицират източниците и да се свържем с нашите съседи чрез газови магистрали. Първият интерконектор, който строим – това е Сърбия – България, тоест газопроводът Ниш – Димитровград (Цариброд, бел. прев.). Неговото строителство трябва да започне тази година, а влизането му в експлоатация се очаква да стане през 2023 година. Интерконекторът ще свърже Сърбия с „Южния газов коридор”, а също така с някои други доставчици”, е казала Зорана Михайлович.

Напомняме, че доставките на азербайджански газ в Европа започнаха в края на 2020 година с пускането в експлоатация на „Южния газов коридор”. По Транс-адриатическия газопровод (TAP), който представлява европейската част на Южния газов коридор, ежегодно ще се доставят по осем милиарда кубически метра природен газ в Италия и по един милиард кубически метра природен газ в Гърция и в България. Към днешна дата, обемът на доставките по TAP е достигнал шест миларда кубически метра.

Източник: Eксклузив ИА “Trend” - https://www.trend.az/business/energy/3515806.html