Жозеп Борел: ЕС приветства освобождаването на задържаните арменци от страна на Азербайджан в замяна на карти на минните полета

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Жозеп Борел: ЕС приветства освобождаването на задържаните арменци от страна на Азербайджан в замяна на карти на минните полета

Според думите на Жозеп Борел, от гледна точка на укрепването на доверието, това са важни хуманитарни стъпки и жестове от страна на Баку и Ереван, които както се надява ЕС ще отворят пътя за по-нататъшно сътрудничество и за окончателното предаване на всички налични карти на минните полета, за да се избегнат нови жертви сред гражданското население.

Снимка: David Fernandez/EPA

Европейският съюз приветства действията, предприети от Армения и Азербайджан със съдействието на Грузия, които доведоха до освобождаването то страна на Азербайджан на 15 задържани арменци и до предаването от страна на Армения на картите на минните полета в Агдамски район.

За това се казва в изявление на Върховния представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на безопасност – Жозеп Борел.

Според думите му, от гледна точка на укрепването на доверието, това са важни хуманитарни стъпки и жестове от страна на Баку и Ереван, които както се надява ЕС ще отворят пътя за по-нататъшно сътрудничество и за окончателното предаване на всички налични карти на минните полета, за да се избегнат нови жертви сред гражданското население.

„Европейският съюз и други международни участници, активно подпомагат стъпките в тази посока и ние призоваваме включените в процеса страни към по-нататъшно сътрудничество“ е казал той.

Борел е добавил, че ЕС ще продължи да съдейства на здравото и всеобхватно урегулиране на конфликта, в това число, там където е възможно, по пътя на поддръжката на стабилизацията, на след конфликтното възстановяване и мерките за укрепване на доверието.

Напомняме, че на 12 юни 2021 година, Азербайджан върна на Армения 15 задържани арменци с участието на представители на Грузия на азербайджанско – грузинската граница в замяна на картите на разположението на 97 хиляди противотанкови и протипопехотни мини в освободения от арменска окупация Агдамски район.

Източник: https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3439319.html