Армения поиска да купи грузинското пристанище Батуми

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Според сведения на вестник „Жаманак“ („Време“), различни кръгове в Армения се опитват да организират събиране на средства, които да позволят да се купи пристанището. Това би позволило да се осигури безпрепятственото доставяне на товари и стоки в страната.

Снимка: Batumi Sea Port, https://www.batumiport.com

В Армения са заинтересувани от възможността за купуване на пристанището Батуми, което в Грузия се готвят да продадат за 600 милиона долара. За това съобщава арменския вестник „Жаманак“ („Време“).

Според сведения на вестника, различни кръгове в Армения се опитват да организират събиране на средства, които да позволят да се купи пристанището. Това би позволило да се осигури безпрепятственото доставяне на товари и стоки в страната.

„Обсъжда се идеята за създаване на акционерно общество. Бизнесмени от диаспората могат да станат част от него, но за това е необходимо някой да инвестира голям начален капитал. А това в сегашния момент го няма“, отбелязва вестникът.

Собственик на батумското пристанище е казахската държавна компания „Казмунайгаз“.

Източник: https://minval.az/news/123944454