България одобри проекта на споразумението за трудова миграция с Туркменистан

Автор
ХУСЕЙН ХАСАНОВ, TREND.AZ

Смята се, че двете посещения на министър-председателя на България – Бойко Борисов, през месец август 2015 година и през август 2019 година в Ашхабад са дали импулс на двустранното сътрудничство. В хода на преговорите през 2019 година е била заявена готовността на двете страни да сътрудничат в областта на осигуряване на глобална енергийна безопасност и на диверсификация на енергийните потоци.

Снимка: БНТ 1

Министерският съвет на България одобри проектите на двустранни споразумения за регулиране на трудовата миграция между правителствата на България и правителствата на Албания и Туркменистан.

Проектите ще станат основа за водене на преговори по въпросите, свързани с регулирането на заетостта на гражданите на тези страни в България се казва в съобщение, което се  позовава на прес-службата на българското правителство.

До този момент, България е подписала подобни споразумения с Молдова и Армения. Водят се преговори за подписване на такива споразумения с Украйна, Грузия и Беларус. Планира се започването на преговори за подписване на споразумения с Азербайджан, Киргизстан и Узбекистан.

През месец август 2029 година в прикаспийския курорт Аваза се състоя заседание на междуправителствената туркменско – българска комисия за икономическо сътрудничество. На срещата са били разгледани въпросите на сътрудничеството в областта на енергетиката, търговията, транспорта и съобщенията.

Смята се, че двете посещения на министър-председателя на България – Бойко Борисов, през месец август 2015 година и през август 2019 година в Ашхабад са дали импулс на двустранното сътрудничство. В хода на преговорите през 2019 година е била заявена готовността на двете страни да сътрудничат в областта на осигуряване на глобална енергийна безопасност и на диверсификация на енергийните потоци.

Откриват се перспективи за партньорство и в сферата на транспорта, с оглед на развитието на транзитните транспортни коридори между Азия и Европа по направлението Изток-Запад с излаз към Южна и Източна Европа, Каспийския, Черноморския и Средиземноморския басейн, както и на пазарите на Близкия Изток.

Източник: https://www.trend.az/casia/turkmenistan/3199196.html