Гърция призовава да се ускори осъществяването на проектите за доставка на азербайджански газ в Европа

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

„Такива проекти като TAP, IGB и IAP образуват два важни коридора: Южната енергийна мрежа от Каспия до Балканите и Централна Европа и вертикалната енергийна мрежа от Балканите до останалата част от континента. Трябва да се ускори осъществяването на тези проекти, които се намират било на стадия на завършване, било на стадия на планиране”, е казал министър-председателят Кириакос Мицотакис.

Снимка: Minval.az

Необходимо е да се ускори осъществяването на проектите за строителството на Трансадриатическия газопровод (TAP), интерконектора Гърция - България (IGB) и Йонийско – Адриатическия тръбопровод (IAP), които предвиждат доставянето на азербайджански газ в Европа.

Както съобщава “Trend.az”, позовавайки се на гръцките средства за масова информация, това е заявил министър-председателят на Гърция – Кириакос Мицотакис в кулоарите на четвъртата среща на най-високо равнище в Солун.

„Такива проекти като TAP, IGB и IAP образуват два важни коридора: Южната енергийна мрежа от Каспия до Балканите и Централна Европа и вертикалната енергийна мрежа от Балканите до останалата част от континента. Трябва да се ускори осъществяването на тези проекти, които се намират било на стадия на завършване, било на стадия на планиране”, е казал министър-председателят Мицотакис.

Освен това, модернизираният терминал за втечнен природен газ (LNG) в Ревитуса (единственият функциониращ в момента терминал за втечнен природен газ в Гърция, намиращ се в залива на Мегара, западно от Атина, б. ред.) и проектът за създаване на терминал за втечнен природен газ в Александруполис, откриват нови перспективи за енергийното сътрудничество в Югоизточна Европа, смята министър-председателят на Гърция.

Трансадриатическият газопровод (TAP), който е със стойност 4,5 милиарда евро, представлява част от „Южния газов коридор”.

Първоначалният капацитет на TAP ще бъде 10 милиарда кубически метра газ годишно с възможност за неговото удвояване.

Тръбопроводът IAP по план трябва да се свърже с Трансадриатическия газопровод (TAP), в албанския град Фиери. Посредством IAP ще бъдат осигурени доставките на азербайджански газ в редица държави от Югоизточна Европа. Тръбопроводът ще премине през Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина и ще стигне до Хърватско.

Интерконекторът IGB е газопровод, който ще позволи на България да получава азербайджански газ, в частност – природен газ, добит от втория стадий на газокондензатното находище „Шах Дениз”. IGB ще се свърже с TAP, по който от „Шах Дениз” ще се доставя природен газ за европейските пазари.

На първо време, пропускателната способност на газопровода ще бъде три милиарда кубически метра газ, от които 2,7 милиарда кубически метра газ ще бъдат насочени към дългосрочните пазари, а останалата част с обем от 0,3 милиарда кубически метра – към краткосрочните пазари.

На втория етап, в зависимост от развитието на пазара, пропускателната способност на тръбопровода може да бъде увеличена до 5,3 милиарда кубически метра, блъгодарение на допълнителна компресорна станция. 4,5 милиарда кубически метра ще бъдат насочени към дългосрочните пазари, а 0,5 милиарда кубически метра газ – към краткосрочните пазари.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3162959.html