Тукменистан влезе сред десетте външнотърговски партньори на Узбекистан с най-голям стокообмен с него

Автор
ХУСЕЙН ХАСАНОВ

Формално погледнато, новият етап в сътрудничеството между Туркенистан и Узбекистан започна на 23 април 2018 година, когато президентът на Туркменистан – Гурбангулъ Бердимухамедов пристигна на официално държавно посещение в Ташкент, по покана на президента на Република Узбекистан – Шавкат Мирзийоев.

По време на преговорите в разширен формат, бяха обсъдени въпросите за по-нататъшното развитие на търговията и икономическото сътрудничество, укрепването на двустранните отношения в нефтохимичестката промишленост, транспорта и комуникациите, в селскостопанската, хуманитарната и други сфери, които са били обсъдени.

Подписани са 17 дикументна, целящи по-нататъшното развитие на двустранното сътрудничество в политическата, търговско-икономическата, образователната и спортната сфера.

Снимка: Посолство на Узбекистан в Ню Делхи, Индия

През 2019 година, Туркменистан влезе в списъка на десетте най-големи външнотърговски партньори на Узбекистан, съобщи “Trend.az”, позовавайки се на Държавния комитет по статистиката на Узбекистан.

От януари до ноември 2019 година, общият стокооборот между двете съседни държави е стигнал до 457,8 милиона американски долара. За сравнение – през предишната година стокооборотът е бил 243,9 милиона долара.

За разглеждания период, Туркменистан е изнесъл за Узбекистан стоки и продукция за 374,1 милиона американски долара, а е внесъл от там стоки за 83,7 милиона американски долара.

Туркменистан купува минерални торове, плодове, транспортна техника, строителни материали, електрическо оборудване, а продава нефтопродукти, полимери и памучна прежда.

Трябва да се отбележи, че тенденцията на нарастване на търговията между двете държави се очерта още през миналата година. Общият стокооборот между Туркменистан и Узбекистан през 2018 година е бил 274 милиона американски долара в сравнение със 159 милиона през 2017 година.

Забележителен е фактът, че Туркменистан и Узбекистан, като страни които разполагат с внушителни запаси от въглеводороди, се застъпват за диверсификация на енергийните потоци. Нагледен пример за това е изграждането на газопровода Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай, осъществен през 2009 година.

През декември 2019 година, Туркменистан започна износ на електроенергия за Узбекистан. В момента се обсъжда и проект за създаването на транспортен маршрут Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман. Това би позволило значително да се увеличат международните транзитни товаропотоци.

Източник: https://www.trend.az/business/economy/3170837.html ; http://www.uzbekembassy.in/uzbekistan-turkmenistan-a-new-stage-of-coope…