Азербайджан доставя природен газ в България на цена четири пъти по-ниска от тази на руския газ

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Азербайджан доставя природен газ в България на цена четири пъти по-ниска от тази на руския газ

Заместникът на вицепрезидента на SOCAR (Държавната нефтена компания на Азербайджанската република, ДНКАР) по маркетинга и инвестициите – Виталий Беглярбеков е заявил, че през месец юли 2020 година, България вече ще може да получава азербайджански природен газ по интерконектора IGB.

Снимка: https://ru.baku.ws/ekonomika

Цената на азербайджанския природен газ, доставян в България и четири пъти по-ниска от стойността на руския. Това е съобщил председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в България – инж. Иван Иванов.

На открито заседание за цените на природния газ през месец ноември, Иван Иванов и съобщил, че България внася от Азербайджан само 350 милиона кубически метра природен газ от договорения 1 милиард  кубически метра природен газ годишно.

Ръководителят на компанията „Булгаргаз“ – Николай Павлов на свой ред е заявил, че България не може да избира свободно от къде и кога да внася азербайджански газ. Според думите му, заради незавършеното строителство на интерконектора Гърция – България (IGB), „Булгаргаз“ внася азербайджански природен газ по алтернативен маршрут, съгласуван с Баку.
    
Също така, Николай Павлов е посочил, че „всички ценови преимущества на азербайджанския газ и на природния газ от други доставчици е в полза на потребителите“.

По-рано, заместникът на вицепрезидента на SOCAR (Държавната нефтена компания на Азербайджанската република, ДНКАР) по маркетинга и инвестициите – Виталий Беглярбеков е заявил, че през месец юли 2020 година, България вече ще може да получава азербайджански природен газ по интерконектора IGB.

В рамките на „Стадий - 2“ от разработването на находището „Шах Дениз“, България е резервирала един милиард кубически метра годишно, въз основа на договора между „Булгаргаз“ и компанията SOCAR.

Сега азербайджанският газ влиза в България по съществуващата мощност от 3,698 милиарда кубически метра годишно, намираща се на граничния пункт с Гърция – „Кула – Сидерокастро“.

Доставките на азербайджански газ по Трансадриатическия газопровод (TAP) за потребителите в Италия, Гърция и България, започнаха на 31 декември 2020 година.

Общата дължина на TAP възлиза на 878 километра, 550 километра от които минават през Северна Гърция, 215 километра – през територията на Албания, 105 километра през Адриатическо море и 8 километра на италианска територия.

Газопроводът е предназначен за транспортиране на 10 милиарда кубически метра природен газ годишно от находището Шах Дениз в рамките на „Стадий – 2“ от разработването му, през Гърция и Албания за Западна Европа. Пропускателната способност на газопровода позволява удвояването на дебита му до 20 милиарда кубически метра годишно.

Източник: https://www.interfax.ru/world/800128