Азербайджан и Турция ще създадат институт за изследвания в областта на водородната енергетика

ЧИНГИЗ САФАРЛИ

Азербайджан и Турция ще създадат институт за изследвания в областта на водородната енергетика

Основателят на Асоциацията на независимите индустриалци и предприемачи в Турция (MÜSİAD) – Ерол Ярар: „По тази причина, ние ще предложим да се създаде съвместен институт за изследвания в областта на водородната енергетика между Азербайджан и Турция. Съществуват два основни източника на водород: той се произвежда както чрез електролитна дисоциация на водата, така и от кокс и метан. Водещите страни в света отделят милиарди долари за проучвания в тази област“.

Снимка: Anadolu Ajansı web sitesinde

Турската страна ще предложи на Азербайджан да създадат съвместен институт за изследвания в областта на водородната енергетика.

Това е заявил на 13 ноември 2021 година (събота) президентът на International Business Forum (IBF) и основател на Асоциацията на независимите индустриалци и предприемачи в Турция (MÜSİAD) – Ерол Ярар на прес конференция в Баку, организирана от Агенцията на Азербайджан за развитие на малкия и средния бизнес.

Според думите му, през следващите 20 – 30 години се предвижда намаляване на дела на нефта в световното производство на електроенергия.

Във връзка с това, особена актуалност придобива въпросът за използването на водород вместо нефта, е отбелязъл ръководителят на IBF.

„По тази причина, ние ще предложим да се създаде съвместен институт за изследвания в областта на водородната енергетика между Азербайджан и Турция. Съществуват два основни източника на водород: той се произвежда както чрез електролитна дисоциация на водата, така и от кокс и метан. Водещите страни в света отделят милиарди долари за проучвания в тази област“, е казал Ерол Ярар.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3511827.html