Азербайджан и Туркменистан обсъдиха увеличаването на превоза на товари

Азербайджан и Туркменистан обсъдиха увеличаването на превоза на товари

Автор:
Хаял Хатамзаде

През настоящата 2023 година, Азербайджан и Туркменистан се присъединиха към протокола e-CMR (електронен вариант на товарителницата), което ще спомогне за по-нататъшната цифровизация на товарните превози, а също така ще помогне на страните по-ефективно да управляват нарастващите товаропотоци и транзита по променящите се маршрути.

Снимка: "Туркменавтоулагларъ" - awtoulag.gov.tm

На 26 април 2023 година, представители на Агенцията по сухопътния транспорт на Министерството на дигиталното развитие и транспорта на Азербайджанската република и агенция „Туркменавтоулагларъ“ (Туркменски автотранспорт) при Правителството на Туркменистан са обсъдили редица въпроси, свързани с увеличаването на товаропотоците преминаващи през територията на двете страни и с разширяването на сътрудничеството между двете институции, са съобщили от „Туркменавтоулагларъ“.

Съобщава се, че разгледаните въпроси са били обсъдени в онлайн режим по време на поредното заседание на Съвместната комисия по автомобилните превози.

През настоящата 2023 година, Азербайджан и Туркменистан се присъединиха към протокола e-CMR (електронен вариант на товарителницата), което ще спомогне за по-нататъшната цифровизация на товарните превози, а също така ще помогне на страните по-ефективно да управляват нарастващите товаропотоци и транзита по променящите се маршрути.

От Лабораторията по проблемита на Черноморския и Каспийския регион “Blacksea-Caspia” напомняме, че войната в Украйна стана причина за практическото спиране на движението на стоки и товари по така наречения „северен маршрут“ на коридора „Изток - Запад“, по който се извършват търговията и доставките между Европа и Китай. Актуален остана „средният маршрут“ на коридора „Изток - Запад“, известен и като „междинен маршрут“, който от смятан за спомагателен и пренебрегван през годините, сега представлява единствената работеща сухопътна транспортна връзка между Европа и Китай.

„Средният маршрут“ започва от Китай, минава през Казахстан или/и Туркменистан, след което от казахстанското пристанище Актау или от туркменистанското пристанище Туркменбаши товарите се насочват към пристанище Баку в Азербайджан. От Баку, товарите и стоките са прехвърлят по железопътната линия „Баку-Тбилиси-Карс“ на турска територия, откъдето продължават по турската железопътна мрежа към българската железопътна мрежа и от там към Средна и Западна Европа или към средиземноморските турски пристанища.

Източник: https://www.trend.az/azerbaijan/3741264.html ; https://awtoulag.gov.tm/ru/item/736