Азербайджан става решаващ елемент от енергийната сигурност на Европа

Азербайджан става решаващ елемент от енергийната сигурност на Европа

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Илхам Алиев: „Трябва да предприемем важни стъпки – политически решения, технически подходи и, разбира се, инвестиции, тъй като капацитетът на Южния газов коридор в различните участъци е различен. Трансанадолският газопровод има капацитет от 16 милиарда кубически метра. Планираме да го разширим до 32 милиарда кубически метра, а Трансадриатическият газопровод има капацитет 10 милиарда кубически метра и е почти пълен, така че трябва да го разширим до поне 20 млрд.к.м. Разбира се, това ще изисква допълнително финансиране. Като държава и инвеститор, ние сме готови да го направим, но същото трябва да направят и останалите членове от нашия екип“.

Снимка: Офис на Президента на Азерабайджан

“Азербайджан беше първата страна, която покани чужди водещи компании в областта на енергетиката да си сътрудничат в Каспийско море. Установихме стратегически петролопроводи до пристанището на Турция в Средиземно море и пристанището на Грузия в Черно море, които промениха енергийната карта на Европа, като диверсифицираха енергийните доставки за световния пазар", заяви президентът на Република Азербайджан Илхам Алиев в речта си относно „Ролята на Азербайджан за енергийната сигурност” на Международния форум състоял се в Чернобио, Италия, на 2 септември 2022 г.

Говорейки за развитието на капацитета на газовите находища в страната, президентът Илхам Алиев заяви, че, според информацията за потвърдените запаси на Азербайджан, тяхното количество се равнява на 2,6 трилиона кубични метра, като за доставката на природен газ от Азербайджан за Европа се разработва и 3500-километровия Южен газов коридор.

Президентът Илхам Алиев отбеляза, че наскоро Азербайджан и Европейската комисия подписаха Меморандум за разбирателство за стратегическо партньорство в енергийната област, който предвижда увеличаване на износа на газ за Европа до 20 милиарда кубически метра годишно.

„Трябва да предприемем важни стъпки – политически решения, технически подходи и, разбира се, инвестиции, тъй като капацитетът на Южния газов коридор в различните участъци е различен. Трансанадолският газопровод има капацитет от 16 милиарда кубически метра. Планираме да го разширим до 32 милиарда кубически метра, а Трансадриатическият газопровод има капацитет 10 милиарда кубически метра и е почти пълен, така че трябва да го разширим до поне 20 млрд.к.м. Разбира се, това ще изисква допълнително финансиране. Като държава и инвеститор, ние сме готови да го направим, но същото трябва да направят и останалите членове от нашия екип.

В същото време виждаме, че сега, след руско-украинската война, въпросът за природния газ в Европа стана жизненоважен за европейците и се появиха проекти за различни интерконектори. Един от тях, Гърция-България, предстои да бъде открит. Съществуват и други подобни проекти. Такъв е например Йонийскоадриатическият газопровод, който ще снабди с азербайджански газ три балкански държави. Като цяло мога да обобщя, че след започването на руско-украинската война, повече от 10 държави се обърнаха към нас с офциално искане за увеличаване на доставките ни или стартиране на такива, като между тях са и страни, които вече получават газ от нас, като Турция, Грузия, Италия, България и много други” – допълни в тази връзка президентът.

Като следващ етап от енергийната стратегия на Азербайджан президентът посочи инвестирането във възобновяеми източници на енергия. Президентът Алиев заяви, че вече са направени множество оценки на потенциала от възобновяема енергия в Азербайджан, като само в азербайджанския сектор на Каспийско море има доказан потенциал възлизащ на 157 гигавата енергия.

„Днес говорим за това как да доставим нашата електроенергия в Европа през вече съществуващата линия, която минава през Грузия, Турция и България към вътрешността на Европа“, съобщи Президентът пред участниците във форума.

Източник: Посолство на Азербайджан в България