Джавид Гурбанов: Транспортният коридор Север – Юг играе важна роля в развитието на стокооборота на страните - учстнички

Автор
САДРАДДИН АГДЖАЕВ

Джавид Гурбанов: Транспортният коридор Север – Юг играе важна роля в развитието на стокооборота на страните - учстнички

„Освободението от окупацията на азербайджанските земи, отвори широки възможности за успешното прокарване на международни транспортни коридори, преминаващи през територията на Азербайджан. Освен това, нашата страна осъществява редица перспективни проекти, които са важни за разширяването на взаимните икономически връзки”, казал е Джавид Гурбанов.

Снимка: Азербаджански железни пътища

Международният транспортен коридор „Север - Юг” играе важна роля в развитието на стокооборота и вносно – износните операции на страните – участнички в този проект.

За това е говорил председателят на акционерното дружество „Азербаджански железни пътища” – Джавид Гурбанов по време на 6-тото заседание на Работната група по развитието на западния маршрут на Международния транспортен коридор „Север - Юг”, състояло се в Баку.

Според думите му, този проект ще спомогни за разширяването на икономическите и тъговските вързки между страните – участнички в коридора „Север - Юг”.

„Освободението от окупацията на азербайджанските земи, отвори широки възможности за успешното прокарване на международни транспортни коридори, преминаващи през територията на Азербайджан. Освен това, нашата страна осъществява редица перспективни проекти, които са важни за разширяването на взаимните икономически връзки”, добавил е Джавид Гурбанов.

По време на срещата са били обсъдени взаимноизгодните двустранни връзки между „Азербайджански железни пътища” и железопътните ведомства на Иран, Русия, Беларус и Финландия.

В срещата са взели участие заместник генералният директор на ОАО „РЖД” – Вячеслав Павловский, първият заместник председател на „Беларуски железни пътища” – Пьотр Дулуб, вицепрезидентът по търговията и експлоатацията на иранските железопътни линии – Муртеза Джафари, представителят на „Финландски железни пътища” в Русия – Владислав Шепетовски. В режим онлайн в срещата се е включил и президентът на индийската контейнерна корпорация CONCOR – Калияна Рама.

Източник: https://www.trend.az/business/transport/3492965.html